Na seji posvetovalnega telesa za dolgotrajno oskrbo o drugem paketu pravilnikov o dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 17. 1. 2024 – Danes je na Ministrstvu za solidarno prihodnost potekala 10. seja posvetovalnega telesa za dolgotrajno oskrbo, katere sta se udeležili tudi predstavnici ZOS. Predstavljene so bile pripombe ZOS in hkrati podana tudi pobuda za nov sestanek, na katerem bi razprava tekla o predlogu Pravilnika o koncesijah na področju dolgotrajne oskrbe, ki je v javni obravnavi do 22. 1. 2024.

Na dnevnem redu seje je bila obravnava sledečih predlogov pravilnikov:

  1. predlog Pravilnika o minimalnih prostorskih in tehničnih pogojih za opravljanje dolgotrajne oskrbe,
  2. predlog Pravilnika o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne zbirke podatkov,
  3. predlog Pravilnika o načinu spremljanja meril pri določitvi javne mreže izvajalcev dolgotrajne oskrbe na ravni statistične regije,
  4. predlog Pravilnika o storitvah, kadrovskih pogojih, usposabljanju in superviziji v dolgotrajni oskrbi.

Predstavnica ZOS Nataša Rupnik je ponovno opozorila, da so pogoji za lokacijo domov za starejše, kot jih določa predlog Pravilnika o minimalnih prostorskih in tehničnih pogojih za opravljanje dolgotrajne oskrbe, prezahtevni in podala predlog, da se to opredeli kot priporočilo in ne zavezo. V nasprotnem primeru obstaja bojazen, da se bodo ti gradili le v mestih, čemur nasprotujemo. Predstavniki ministrstva bodo o predlogu razmislili.

Ponovno pa je opozorila tudi na določila predloga Pravilnika o načinu spremljanja meril pri določitvi javne mreže izvajalcev dolgotrajne oskrbe na ravni statistične regije, ki med drugim opredeljuje tudi pripravo analize kazalnikov. V to bi bilo treba vključiti tudi občine, saj bodo skrbele za mrežo DO na domu in na ta način bi se lahko upoštevale tudi druge specifike občin, ki jih na ravni celotne statistične regijo mogoče niti ne bo zaznati. Predstavnica ministrstva je zagotovila, da bodo podatki zbrani na nivoju občin in ne le statistične regije.

Ministrstvo nam bo psredovalo čistopise predlogov pravilnikov, o čemer bo ZOS ažurno obvestil članstvo.

* * *