Na redni seji DZ RS tudi o predlogu za boljšo kadrovsko sliko v domovih za starejše

Ljubljana, 17. 6. 2024 – Danes se začenja 21. redna seja Državnega zbora RS. DZ RS bo  med drugim  odločal o predlogu vladnega zakona za boljšo kadrovsko sliko v domovih za starejše, predlogu novega zakona o Kobilarni Lipica ter o več predlogih novel zakonov s področja izobraževanja.

Za obravnavo vladnega predloga zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe, ki je na dnevnem redu v torek, bodo poslanci in poslanke namenili več kot pet ur.

Predlog sicer želi spodbuditi in podpreti zaposlovalce, zaposlene in tiste, ki se šele odločajo za zaposlitev v socialnem varstvu. Predvideva skoraj deset milijonov evrov, izvajal pa se bo do leta 2026. Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac pa meni, da je predlog nujen korak na poti izboljševanja razmer na obravnavanem področju ter da bo olajšal delo.

Predlog prinaša osem glavnih rešitev, ki denimo predvidevajo sofinanciranje pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije za poklice, potrebne za zasedbo delovnih mest pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in storitev dolgotrajne oskrbe.

Hkrati določa vzpostavitev modela za vodenje kakovosti in varnosti obravnave, spremljanje in poročanje o kazalnikih kakovosti in varnosti ter usposabljanje vodstvenih kadrov na področjih upravljanja s kadrovskimi viri ter kakovosti in varnosti. V predlogu zakona je predvideno tudi sofinanciranje pri nakupu sodobnih tehnologij in pripomočkov za robotizirane in avtomatizirane postopke za izvajalce, ki zagotavljajo celodnevno institucionalno varstvo.

Poslanci bodo razpravljali tudi o predlogih novel zakonov o gimnazijah, o poklicnem in strokovnem izobraževanju in o glasbenih šolah, za katere je skupaj predvidenih sedem ur. Poslanci so na odboru DZ za izobraževanje, znanost in mladino v drugi obravnavi potrdili predloge vseh treh novel.

Predlog novele zakona o gimnazijah je pripravljen zaradi usklajevanja z drugimi zakoni, ki so s svojo uveljavitvijo posredno ali neposredno vplivali na zakon o gimnazijah. Gre predvsem za spremembe, ki se nanašajo na tečaj slovenščine za dijake, katerih materni jezik ni slovenski ali niso končali osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji oziroma so se prvič vključili v 9. razred osnovne šole.

Predlog novele zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju prinaša merila za izbiro ob omejitvi vpisa in ureditev prehrane za dijake v času praktičnega usposabljanja z delom. Ureja pa tudi pravno podlago za ukrepanje delovne inšpekcije glede pravic dijakov na praksi ter posodablja povezovanje informacij z namenom zmanjšanja administrativnega bremena.

Predlog novele zakona o glasbenih šolah pa usklajuje poimenovanja za izobraževalne programe, ureja postopke izobraževanja na daljavo, posodablja zbiranje in varstvo podatkov staršev in otrok ter določa nove predmete, ki se lahko poučujejo v osnovnem glasbenem in plesnem izobraževanju.

***