Redna koordinacija po poplavah

Ljubljana, 13. 11. 2023- Danes je v prostorih Vlade RS potekala redna koordinacija po poplavah, na dnevnem redu katere je bila razprava o sprejeti noveli Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 ter predlogu Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev. Sestanka so se s strani Združenja občin Slovenije udeležili župan Občine Litija Franci Rokavec, župan Občine Škofja Loka Tine Radinja in predstavnica Občine Ravne na Koroškem dr. Tjaša Laznik.

Sestanek je vodil državni sekretar Boštjan Šefic, sodelovali pa so še predstavniki Ministrstva za naravne vire in prostor – državni sekretar Jože Novak, gospa Nataša Bratina, Lidija Brin, Melita Jurca.

Državni sekretar Boštjan Šefic je podal povzetek v petek sprejete novele Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Z dananšnjim dnem je za območje Savinjske regije pričela delovati nova enota državne tehnične pisarne, in sicer v prostorih Občine Ljubno ob Savinji. Pripombe k zakonu je posredovalo tudi Združenje občin Slovenije. Tako občinam kot združenjem občin se je zahvalil za korektno sodelovanje pri pridobivanju informacij o ustreznosti nastantev oseb, ki so v avgustovskih poplavah ostale brez strehe nad glavo.

Predlog Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev bo v sredo, 15. 11. 2023, obravnaval še Svet za obnovo, nato pa naj bi bil zakon v naslednjem tednu predložen v obravnavo Državnemu zboru RS. Pripombe k predlogu zakona je posredovalo tudi Združenje občin Slovenije. Na sestanku razprava ni potekala o posameznih pripombah združenja, bodo pa pregledane in prejeli bomo pisni odziv nanje.

So pa bila s strani predstavnikov občin ponovno izpostavljena določena vprašanja, med njimi področje prostorskega načrtovanja – vprašanje ali gredo občine v sprejem OPPN za obnovo ali izdajo lokacijske preveritve, problematika gozdnih cest, razlastitve, problematika pomanjkanja projektantov in izvajalcev, itd. S strani župana Radinje je bilo med drugim podano tudi vprašanje ali bo AJDA odprta tudi za novembrske poplave in v zvezi s tem je bilo s strani gospoda Šefica podan odgovor, da odločitev o tem še ni bila sprejeta. Izpostavil je še dilemo občin kako postopati pri postopkih javnega naročanja, saj sanacijski načrt s strani Vlade RS še ni bil potrjen. Gospod Šefic je v zvezi s tem podal informacijo, da je delovna skupina za obnovo podala usmeritev, da se dela lahko izvajajo na podlagi predhodnega sanacijskega načrta.

Predstavniki občin so ponovno izpostavili tudi bojazen, da ne bodo uspeli porabit sredstev za sanacijo, zato je bil podan predlog, da bi se enoletni rok določil za oddajo naročila in ne za zaključek del.

Dr. Tjaša Laznik je ponovno izpostavila problematiko urejanja hudournikov. Ti niso urejeni in izvajalci temu ne dajejo prednosti. Župan Rokavec je k temu dodal, da je bil s strani ZOS že bil podan predlog prenosa naloge na občine, seveda s pripadajočimi finančnimi sredstvi. Posluha na strani države zaenkrat ni bilo. Da je to izjemno pereča problematika sta se strinjala tako gospod Šefic kot gospod Novak in v zakonu o obnovi bi se to lahko uredilo na način, da so občine vključene v dela vzdrževanja vodotokov. Župan Rokavec je poudaril še, da z gradnjo protipoplavnih nasipov ne bomo rešili nič, v kolikor ne bo rednega vzdrževanja rečnih strug. V zvezi s sanacijo po poplavah pa je dodal, da bi se večja učinkovitost lahko dosegla, v kolikor bi sanacija potekala po posameznih območjih. 

V razpravi o tem na kakšen način bi se doseglo hitrejše urejanje nadomestitvenih gradenj pa je župan Rokavec podal mnenje, da je postopek lokacijske preveritve še vedno najhitrejši. Dodal je še, da bi lokacijske preveritve lahko locirali na izvedbo projektov po poplavah.

Na mnogo izpostavljenih dilem ni bilo podanih konkretnih odgovorov, prav tako pa se porajajo nove, zato bo ZOS že podane pripombe dopolnil in jih ponovno posredoval pristojnim.

O vseh nadaljnih aktivnostih vas bomo sproti obveščali.

* * *