Na Odboru za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 tudi predsednik ZOS

Ljubljana, 10. 11. 2023 – Zbrane je na začetku pozdravil minister za kohezijo in regionalni razvoj, dr. Aleksander Jevšek, ki je izpostavil, da je ministrstvo od prvega odbora v marcu 2023 vzpostavilo vse potrebne podlage in navodila, da se je izvajanje programa evropske kohezijske politike 2021-2027 lahko začelo. »Objavljeni so bili že prvi razpisi in potrjeni prvi projekti. Do sedaj je bilo razpisanih za dobrih 60 milijonov evrov sredstev, do konca leta lahko pričakujemo, da se bo ta številka dvignila na okoli 180 milijonov evrov.«

Minister je izpostavil, da je bila med avgustom in oktobrom glavna naloga ministrstva priprava vloge za solidarnostni sklad EU, ki je bila v sodelovanju z vsemi resorji, z Evropsko komisijo in zunanjimi svetovalci uspešno pripravljena. Ob tej priložnosti se je vsem zahvalil za opravljeno delo in za odlično sodelovanje. »Zaradi ujme bomo v kratkem pripravili izhodišča za spremembo Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027, pri čemer bo ključna dinamika izvajanja tistih ukrepov, ki bodo prispevali k odpravi posledic ujme in večji odpornosti Slovenije na naravne nesreče. Ob tem si bomo še naprej prizadevali za stalen in odprt dialog s predstavniki Evropske komisije za iskanje najboljših rešitev za državljane Slovenije.«

V nadaljevanju je besedo prevzel mag. Marko Koprivc, državni sekretar na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj in predsednik Odbora za spremljanje, ki je poudaril pomen odbora za spremljanje ter njegove raznolike in široke sestave, saj je pomembno, da se o evropski kohezijski politiki razpravlja s čim širšim krogom. »Ministrstvo je v luči tega že izvedlo dogodek, ki je bil namenjen predstavitvi in razpravi o možnostih in priložnostih, ki jih nudi evropska kohezijska politika pri reševanju izzivov in potreb starejših. Do konca tega leta bomo pripravili še dogodek na temo mladih.«

***