Na MNVP pristopili k preveritvi veljavnih poselitvenih območij

Ljubljana, 1. 7. 2024 – Ministrstvo za naravne vire in prostor je pristopilo k preveritvi veljavnih poselitvenih območij – aglomeracij za področje oskrbe s pitno vodo in področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Z namenom pregleda stanja na obeh področjih in identifikacije težav z uporabo veljavnih določb vabijo vse slovenske občine k izpolnitvi dveh anketnih vprašalnikov, in sicer:

  1. Anketni vprašalnik za področje oskrbe s pitno vodo
  2. Anketni vprašalnik za področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

V obeh vprašalnikih, ki sta v prilogah tega sporočila, so tudi rubrike o investicijah, v izvajanju ali v načrtovanju. Informacije o tem bodo ministrstvu tako služile ne le za preverbo stanja, ampak tudi za pripravo novega državnega programa financiranja sistemov, ki niso upravičeni za črpanje sredstev iz evropske kohezijske

politike. Ministrstvo poziva k izpolnitvi vprašalnikov. Rok za oddajo le-teh je 31.7.2024, posredujete pa jih lahko na gp.mnvp@gov.si. Pri pošiljanju se lahko sklicujete na dopis št. 35500-278/2024-2560-2, z dne 28. 6. 2024.

* * *