NA MJU O PREDLOGU ZAKONA O JAVNIH USLUŽBENCIH

Ljubljana, 10. 7. 2023 – Danes je na Ministrstvu za javno upravo potekal sestanek, katerega tema je bil predlog Zakona o javnih uslužebncih. Predlog Zakona je v javni obravnavi, pripombe pa nam lahko posredujete do 11. 7. 2023. Sestanka, katerega je vodil generalni direktor Direktorata za javni sektor, Peter Pogačar, so se udeležili predstavniki vseh treh združenj občin.


Gospod Pogačar je predstavil predlog Zakona o javnih uslužbencih, katerega ključna novost je vzpostavitev Centra za upravljanje s kadri. Z njegovo vzpostavitvijo naj bi se postopki zaposlovanja poenotili v delih, kjer se lahko, in pomembno skrajšali.

Z zakonom se ponovno uvaja tudi državni izpit iz javne uprave, predvideva se tudi priprava načrta izobraževanja za državno upravo (tudi za občine) in obvezno obdobno usposabljanje javnih uslužbencev.

Z Zakonom se naslavlja tudi problmatiko staranja zaposlenih v javnem sektorju in z ukrepi na področju pripravništva ter s prenehanje delovnega razmerja ob izpolnitvi polnih pogojev za upokojitev bi doprinesli k zaposlovanju mladih.

Zakon je trenutno v javni obravnavi, temu bosta sledila še dva kroga medresorskega usklajevanja in nato naj bi bil zakon konec meseca septembra obravnavan na vladni seji ter poslan v sprejem Državnemu zboru RS. Zakon naj bi bil sprejet do 31. 12. 2023, njegova uveljavitev pa je predvidena s 1. 1. 2024.

* * *