Na MJU o predlogu Zakona o financiranju občin

Ljubljana, 12. 3. 2024 – Na Ministrstvu za javno upravo je danes potekal sestanek, na dnevnem redu katerega je bil predlog sprememb Zakona o financiranju občin. Sestanka sta se s strani ZOS udeležila predsednik Robert Smrdelj in podpredsednik mag. Marko Diaci. Na ZOS poudarjamo, da je pri pripravi sprememb Zakona stabilnost financiranja občin ključna in pri tem stališču bomo vztrajali. Zakon bo v kratkem poslan v enomesečno javno obravnavo.

Udeleženci sestanka so tokrat pozornost namenili ureditvi področja občinskih obveznic, dodatnih sredstev za delovanje javnih zavodov, katero določa tudi ZIPRS2425, področju financiranja skupnih občinskih uprav, področju sofinanciranja občin z evidentiranimi romskimi naselji in ureditvi kazalnikov razvitosti občin.

Predstavniki Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za finance so v okviru zgornjih izhodišč predstavili ključne spremembe, ki so predvidene s spremembo Zakona.

Z izdajanjem občinskih obveznic bo občinam na voljo nova oblika zadolževanja, ki se bo štela v 15% kvoto zadolžitev. Namen tega je na eni strani oživitev trga kapitala, na drugi strani pa ponuditi občinam možnost nove oblike zadolževanja, ki bo lahko ugodnejša od klasičnih kreditov. Način izdaje obveznic bo urejal pravilnik. Ministrstvo za finance pa bo pripravilo tudi pilotni projekt. Občine na tem področju nimajo ne izkušenj in ne znanja, zato je župan Diaci je predlagal, da Ministrstvo za finance ustanovi delovno skupino ki bo občinam v pomoč pri izdaji obveznic. Na vprašanje Diacija ali bo dana možnost, da več občin skupaj pristopi k izdaji občinskih obveznic, je bilo s strani predstavnikov MF podan odgovor, da ni ovire, da več občin ne bi stopilo k izdaji obveznic. S strani predsednika Smrdelja je bil podano opozorilo – kaj se bo s kvoto zadolževanja zgodilo v letu, ko bo občinska obveznica zapadla v izplačilo. Ker lahko na stani občin pride do težav, so se strinjali, da se predvidi sukcesivno odplačevanje. Kljub temu pa so se udeleženci sestanka strinjali, da gre za pozitiven ukrep, treba pa je jasno in natančno določit pravila. Ker gre za novost bodo pristojni za občine pripravili posvet, na katerem bodo predstavili področje izdaje občinskih obveznic in spremljajoči pravilnik.

V razpravi o dodatnih sredstev za delovanje javnih zavodov, ki so bila dogovorjena v okviru pogajanj za višino povprečnine za leti 2024 in 2025 ter jih določa tudi ZIPRS2425, je bilo s strani predsednika Smrdelja ponovno opozorjeno, da so potrebni jasni izračuni. ZOS že v času pogajanj o višini povprečnine ni bil naklonjen spremembi, saj kaj hitro lahko pridemo do tega, da so šibkejše občine napram močnejšim občinam v slabšem položaju. Tako Smrdelj kot Diaci sta podala predlog, da se poišče ustrezen način kako v izračun povprečnine ponovno vpeljati inflacijo. Žal tokratna novel Zakona ne bo naslavljala tega vprašanja.

Pri obravnavi področja financiranja skupnih občinskih uprav je bilo s strani predstavnikov MJU poudarjeno, da se s spremembami ne stremi k zniževanju sredstev za delovanje SOU, temveč se le določa zgornjo mejo njihovega financiranja. Ta se bo gibala glede na višino povprečnine.

S spremembo Zakona se obeta nekaj sprememb tudi na področju sofinanciranje obveznosti občin z evidentiranimi romskimi naselji. Na MJU pojasnjujejo, da se znesek iz tega naslov povečuje, razdeljeval pa se bo malce drugače, in sicer na podlagi kriterijev.

Predstavniki ZOS so že na prejšnjem sestanku opozorili, da kazalniki razvitosti ne odražajo realnega stanja in so potrebni obnove oz. je treba preveriti njihovo ustreznost. Predstavniki MJU so povedali, da je namen predvidenih sprememb bolj objektivno določiti razvitost občin.

Zakon bo v kratkem posredovan v javno obravnavo, po koncu le-te pa bo sledil ponoven sestanek s predstavniki združenj občin.

* * *