Na MGTŠ pripravili predlog Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo

Ljubljana, 1. 3. 2024 – Ministrstvo za gospodarski razvoj, turizem in šport je pripravilo predlog Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo (v nadaljevanju: Uredba), ki podrobneje določa način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za dodelitev investicijskih spodbud ter točkovno ovrednotenje posameznih meril za ocenjevanje vlog za dodelitev investicijskih spodbud.

Uredba podrobneje določa tudi način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev, kdaj je investicija strateška.

Uredba služi tudi kot podlaga samoupravnim lokalnim skupnostim, če želijo prodati nepremičnine po cenah, ki so nižje od tržnih, ter SID – Slovenski izvozni in razvojni banki d.d. za dodeljevanje kreditov, garancij ter subvencioniranih obrestnih mer, in sicer za ocenjevanje vlog iz naslova spodbujanja investicij, pod pogoji in merili iz te uredbe, v skladu z Zakonom o spodbujanju investicij.

Uredba na podlagi meril ugotavlja njihov ekonomski, okoljski, prostorski in socialni vpliv na regijo. Eno izmed meril se nanaša na sodelovanje gospodarske družbe z lokalnim okoljem ali širšo skupnostjo, in sicer se ocenjuje se glede na partnerstva z lokalnimi gospodarskimi družbami (npr. dobavitelji), z razvojnimi in izobraževalnimi institucijami ter glede na sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in negovanjem vzajemno koristnih razmerij z njimi: spodbuja nepridobitne dejavnosti, družbeno koristne aktivnost idr.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 28. 3. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.