Na Koroško več mehanizacije in individualna obravnava

Ljubljana, 28. 9. 2023 – Vlada RS je ob obisku na Koroškem, ki jo je avgustovska ujma močno prizadela, napovedala več mehanizacije za ureditev vodotokov in tehnično pisarno v Črni ter individualno reševanje težav najbolj prizadetih družin. Kam se bo odlagal mulj, je odvisno od analiz, ki bodo končane do konca tedna.
Predsednik vlade Robert Golob je po srečanju s koroškimi župani, predstavniki gospodarstva in drugimi v Slovenj Gradcu napovedal, da bo prihodnji teden na terenu bistveno več mehanizacije in 30 novih ekip. Treba je namreč še več dela vložiti v sanacijo vodotokov, da se struge jeseni čim bolje očistijo. Obljubil je, da bodo 222 družin, ki so v ujmi utrpele škodo, višjo od 150.000 evrov, začeli v kratkem klicati na individualne pogovore, kjer jim bodo svetovali, kako si povrniti domove in kako jim bo država pri tem pomagala.

Škodo po ujmi je po njegovih besedah skupaj prijavilo več kot 10.300 družin, od tega jih je okoli 7000 s škodo do 30.000 evrov. To bo vlada sanirala s sistemskimi ukrepi.

Premier je spomnil na klicno številko 114 ter vseh okoli 10.000 družin v Sloveniji, ki so se znašle v stiski, pozval, da se nanjo obrnejo v primeru kakršnihkoli vprašanj. Kot je dejal, jim bo tam na razpolago celotna javna uprava, ki bo podala ali pa poiskala prave odgovore.

Tehnična pisarna za koroške občine bo v Črni na Koroškem. Po besedah državnega sekretarja in vodje vladne službe za obnovo po poplavah Boštjana Šefica bo imela pisarna zelo pomembno vlogo tako pri svetovanju kot pri pripravi projektov ter pri neposredni pomoči ljudem pri zagotavljanju finančne strukture za obnovo domov ali nadomestne gradnje.

Pisarna bo sodelovala pri zagotavljanju pomoči pri gradnji in njenem nadzoru ter pri pridobivanju vseh dovoljenj, ki jih bodo prizadeti potrebovali za izvedbo sanacij. Njena prva naloga bo oceniti stanje najbolj poškodovanih objektov in predlagati rešitve za to, da bo sanacija čim prej stekla.

Pisarna bo po Golobovih besedah veliko pozornosti namenila poškodovani občinski infrastrukturi, saj je po vodni ujmi največja škoda nastala prav na tej infrastrukturi.

Premier in župan Prevalj Matic Tasič sta izmenjala poglede o tem, kje vse lahko vlada še pomaga, da bodo sanacijska dela tekla hitreje in učinkoviteje. Golob je poudaril, da bo treba spremeniti tudi notranje predpise na ministrstvih, ki bodo pripomogli k sprejetju odpornejših rešitev, da se katastrofe, kot je bila avgustovska vodna ujma, ne bi ponavljale.

Na vprašanje, kaj bo z gradnjo nadomestnih domov, je premier odgovoril, da je na prvem mestu varnost ljudi. O teh domovih bo odločala stroka, ki že pripravlja ustrezne podlage. Ko bodo imeli te podlage, bodo ljudi obvestili, vendar hitrih rešitev za nadomestne gradnje ne more biti. Golob je še povedal, da se nadomestna gradnja lahko realizira tudi takrat, ko imamo zemljišče, ter da je bil informiran s strani župana Prevalj, da je občina nekatera zemljišča že pridobila. To zimo morajo ljudje preživeti na varnem. Žal tisti, ki so na ogroženih območjih, ne bodo doma in tudi ne še v novih domovih, je še dodal.

Pričakuje, da bi lahko prihodnje leto tam, kjer bodo imeli zemljišča – in Občina Prevalje se zaenkrat kaže kot tista, kjer zemljišča naj bi bila – gradnjo teh objektov finančno pomagali, ali pa jih bo zgradila država. To bo v zakonu o obnovi in razvoju, ki bo sprejet do konca leta, jasno predpisano, je dodal.

Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek je po srečanju na Prevaljah povedala, da bodo do konca tega tedna odpravili vse popolne zapore na državnih cestah, tako da bodo ceste prevozne. Cilj ministrstva je, da do spomladi naslednjega leta spravi državno infrastrukturo v stanje, v kakršnem je bila pred avgustovsko poplavo.

Bratuškova je še povedala, da so v proračunu ministrstva za naslednji dve leti območja, ki so bila prizadeta s poplavami, pravzaprav največja prioriteta ali pa tako rekoč skoraj edina prioriteta, razen projektov, ki so začeti in se zaključujejo. Zatrdila je tudi, da tretja razvojna os ostaja prioriteta, dela na tem projektu pa tečejo naprej skoraj nemoteno.

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan je ponovil, da je njihova prioriteta urejanje vodotokov in zagotavljanje njihove pretočnosti. Vlada je za ta namen zagotovila dodatna sredstva, direkcija za vode pa lahko angažira dodatno mehanizacijo preko koncesijskih pogodb. Zagotoviti moramo maksimalno možno pretočnost ob potencialnih poplavah ali pa večjih padavin, ki nas lahko čakajo v jesenskem času.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec se je sestal z vodstvom Centra za socialno delo Koroška, ki med drugim pokriva tudi Črno na Koroškem kot enega najbolj prizadetih krajev po poplavah. Kot je dejal, je prišel predvsem preverit, kako izvajajo interventni zakon. Mesec je pohvalil zaposlene na centru, saj da svoje delo opravljajo zelo dobro. Do danes so zbrali 755 vlog, povezanih s težavami ljudi zaradi poplav, med temi pa so jih uspešno rešili okoli 300 in tako razdelil 1,27 milijona evrov solidarnostnih pomoči.

Večino ostalih vlog bodo po zagotovilih vodstva centra rešili do konca naslednjega tedna, v celoti pa do konca oktobra. Po njegovi napovedi tisti, ki še niso prišli do pomoči, to lahko pričakujejo v nekaj tednih, v tem času pa lahko vloge tudi še oddajajo.

Državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Darij Krajčič se je srečal tudi z deležniki na področju kmetijstva in gozdarstva, ogledali so si tudi posledice večjega plazu na gozdni cesti in škode na gozdnih prometnicah.

Ob koncu obiska se je vlada v Slovenj Gradcu sestala še na seji, na kateri so se po besedah Šefica seznanili z informacijami o obisku ter se pogovorili o nekaterih operativnih zadevah, pomembnih za nadaljnje delo, sam pa je člane vlade seznanil z doslej opravljenim delom delovne in operativne skupine, ki jo vodi. Posebnih sklepov niso sprejemali.

Vodja klicnega centra za obnovo po poplavah Andrej Šter je dodal, da je obisk tudi za njegovo službo pomemben, ker so se lahko na kraju samem seznanili z realnimi razmerami v regiji, hkrati pa so lahko vzpostavili dodatno komunikacijo med resorji. “Govoril sem z nekaterimi župani, ki so imeli vprašanja v zvezi s tem in izmenjali smo si kontakte, zato verjamem, da bo obisk koristil in podobne bomo izpeljali tudi v drugih regijah,” je dodal.

***