Predlogi za pripravo predloga Pravilnika o avtobusnih postajališčih

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za infrastrukturo posredovalo predloge za pripravo predloga Pravilnika o avtobusnih postajališčih.

* * *

007-46-2023-1-MZI_PREDLOGI_PRAVILNIK-O-AVTOBUSNIH-POSTAJALISCIH_NOVEMBER-2023-1Prenos