MKRR odobrilo evropska sredstva za projekt usposabljanja javnih uslužbencev za kompetence prihodnosti

Ljubljana, 11. 3. 2024 – Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt »Usposabljanje javnih uslužbencev za kompetence prihodnosti – UKP.” Upravna akademija bo tako v okviru projekta dvignila usposobljenost javnih uslužbencev, zaposlenih v širšem javnem sektorju, vključno s funkcionarji.

Za projekt v vrednosti 3.415.771,46 evra bo Evropski socialni sklad plus prispeval skoraj 3 milijone evrov, natančneje 2.903.405,74 evra.

Pozitivni učinki tega projekta se bodo odražali v učinkovitejšem delu javnih uslužbencev in posledično v kakovostnejših javnih storitvah, kot tudi v zmožnosti prilagajanja na hitre družbene in tehnološke spremembe, podaljševanju aktivne dobe, soočanju s kriznimi situacijami ter v kariernem in osebnem razvoju.

Projekt »Usposabljanje javnih uslužbencev za kompetence prihodnosti – UKP« se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, prednostne naloge »Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela« ter zasleduje specifični cilj »Spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju podjetniških in digitalnih veščin, boljše predvidevanje sprememb in zahtev po novih veščinah na podlagi potreb trga dela, olajševanje prehodov med delovnimi mesti in spodbujanje poklicne mobilnosti.«

* * *