MINISTER ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE IN PREDSEDNICA SVIZ PODPISALA IZJAVO O USKLAJENOSTI GLEDE PREDLOGOV SPREMEMB PRAVILNIKOV O NORMATIVIH IN STANDARDIH

Ljubljana, 26. 5. 2023 – Včeraj, 25. 5. 2023, sta minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda in predsednica Sviza Marjana Kolar podpisala izjavo o usklajenosti glede predlogov sprememb pravilnikov, ki urejajo normative in standarde v predšolski vzgoji, osnovnošolskem in glasbenem izobraževanju, vzgojno-izobraževalnih programih za otroke s posebnimi potrebami in srednjem šolstvu


Na ministrstvu so zapisali, da so bili podani predlogi o spremembah pravilnikov, ki urejajo normative in standarde, s katerimi se izboljšujejo nekateri normativi in standardi na ključnih področjih za nemoteno vzgojno-izobraževalno delo v šolskem letu 2023/24, ali pa predstavljajo izpolnitev zakonskih obveznosti oziroma poenoteno vrednotenje primerljivih vsebin po vzgojno-izobraževalni vertikali, kjer je to smotrno in potrebno. Ministrstvo se je v izjavi zavezalo k prizadevanjem za spremembo zakona o vrtcih, s katerim bi med drugim naslovili tudi vprašanji zmanjšanja vzgojiteljeve delovne obveznosti neposrednega dela z otroki za zgodnjo obravnavo in začasnega povečanja števila otrok v oddelkih. Imenovana bo delovna skupina, ki bo pripravila predlog sprememb zakona, ki ureja vrtce.

Za prihodnje šolsko leto bo minister sprejel tudi sklep o povišanju urne postavke strokovnih delavcev za izvajanje ur dodatne strokovne pomoči za učence in dijake s posebnimi potrebami, interesnih dejavnosti in poučevanja slovenščine za učence oz. dijake tujce. Sredstva za realizacijo predlogov so zagotovljena v državnem proračunu.

* * *