Minister Novak na posvetu z župani o načrtih na področju urejanja voda

Ljubljana, 25. 1. 2024 – Včeraj, 24. 1. 2024 je potekal posvet Ministrstva za naravne vire in prostor z lokalnimi skupnostmi, in sicer na temo obnov po poplavah in programih na področjih voda, kanalizacije in vodotokov. Posveta, ki ga je vodil minister Jože Novak so se med drugim udeležili tudi državna sekretarka na MNVP dr. Lidija Kegljevič Zagorc, državni sekretar na MNVP mag. Miran Gajšek, generalni direktor Direktorata za vode na MNVP Gregor Umek in direktorica Direkcije RS za vode mag. Neža Kodre. Minister je na posvetu med drugim predstavil dogajanje na področju voda, načrte v zvezi s kohezijo ter napovedal srečanja z občinami na terenu.

Minister je povedal, da je bilo v letu 2023 zaključenih 909 delovišč (skupno 583km), kar bodo na sestankih z občinami tudi pregledali. Trenutno je v teku 217 delovišč, 235 delovišč pa skupno je načrtovanih se za leto 2024.

Plan direkcije RS za vode v letih 2024 in 2025:

  • načrt vzdrževanih del na vodotokih,
  • program izrednih ukrepov do junija 2024
  • sanacijski programi,
  • investicijski projekti.

V okviru investicijskih projektov bodo v ospredju vode, in sicer da bo urejena varnost na celotnem območju države. Leti 2023 in 2024 bosta v luči čiščenja in sanacijskih del, od leta 2025 naprej pa ministrstvo ne bo delovalo le v smeri vzdrževanja stanja, ampak bo iskalo rešitve za vnaprej in delovalo v smeri večje odpornosti države na podnebje oziroma okolje.

Kohezijski projekti v perspektivi 2021-2027:

  • vodovodi (85mio EUR),
  • kanalizacija (21mio EUR),
  • poplave (122,6 mio EUR),
  • urbani razvoj (77,32 mio EUR),
  • zelena infrastruktura v mestih (59,7 mio EUR).

S strani ministrstva bo v okviru tega organizirana tudi delavnica za pripravo vlog, da bo potem čimmanj popravkov. Minister je pozval tudi občine, ki še vedno nimajo OPN-jev, naj to čimprej uredijo. V marcu 2024 bo v okviru Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj razpis, v okviru katerega bodo zajeta tudi sredstva MNVP-ja (kanalizacija-čistilne).

V okviru NOO-ja je plan koriščenja sredstev za leto 2024 v znesku 35 milijonov evrov.

Ministrstvo ima do konca junija plan zaključiti vsa intervencijska sredstva.

Po predstavljenem delu ministrstva so sledila konkretna vprašanja občin v zvezi z odpravo posledic voda. Naslednji takšen posvet minister predvideva v marcu, ko bodo končana srečanja z občinami na terenu.