Komunikacija ministrstva z občinami ob nastajanju načrta celovitih ukrepov urejanja slovenskih vodotokov

Lenart, 21. 2. 2024 – Državna sekretarka na ministrstvu za naravne vire in prostor Lidija Kegljevič Zagorc si je včeraj skupaj s predstavniki Direkcije RS za vode ogledala Pesnico in akumulacije, vezane na ta levi pritok Drave. Nato se je srečala z župani tega območja.

Ogledi terena so po besedah Kegljevič Zagorc namenjeni izboljšanju komunikacije z občinami. “V preteklosti je komunikacija med občinami in ministrstvom manjkala, kar se tiče urejanja vodotokov. Predvsem je pomembno, da občine vključimo v pripravo načrtov, saj najbolje poznajo svoj teren in težave,” je dejala in dodala, da bodo nato ob koncu leta pogledali, kaj iz tega načrta je bilo izvedeno in kaj še morajo narediti. “In kako učinkoviti smo pri urejanju vodotokov in vlaganju sredstev, ki jih je zdaj kar nekaj na razpolago.”

Načrt celovitih ukrepov urejanja vodotokov bo strokovno gradivo, ki ga bo pripravila direkcija, do konca marca pa bo na mizi načrt vzdrževalnih del, ki se bodo izvajala letos, je povedala Kegljevič Zagorc. “Občine smo zato pozvali, naj hitro pogledajo predlog načrta ukrepov, ki jim ga bomo posredovali že danes, njihove predloge pa bomo nato do konca marca vključili v načrt za leto 2024. Vsaj tiste, ki bodo izvedljivi takoj, ostale pa v naslednjih letih,” je dodala.

Pesnica ima po njenih besedah težavo predvsem s tem, da je precej zaraščena. Pretežno je sicer regulirana, a se po besedah državne sekretarke vidi, da je bilo v zadnjih 20 letih njeno vzdrževanje pomanjkljivo. “Je pa res, da je bilo v tem letu v okviru izrednih del, ki se izvajajo, kar nekaj zarasti odstranjene. Kar pomeni, da se pretoki povečajo, poplavna varnost pa izboljša. Skupaj z občinami pa bomo morali rešiti še kar nekaj izzivov,” je še dodala.

Kegljevič Zagorc je še povedala, da so župani na sestanku dajali pobude za sistemske rešitve. “S čimer se na ministrstvu strinjamo, zato računam, da bomo konec letošnjega leta skupaj z župani že lahko pregledali generalni načrt povezanih ukrepov na porečju Pesnice.”

Župani so opozorili tudi na akumulacijska jezera oziroma zadrževalnike in čiščenje mulja v njih. Kegljevič Zagorc je obljubila, da bodo poskušali z meritvami ugotoviti, ali je v zadrževalnikih že kritična masa mulja, ki bi pomenila zmanjšanje volumna zadrževanja. Izpostavili pa so tudi problematiko priprave hidrološko-hidravličnih študij, za katere se bodo po njenih besedah na ministrstvu potrudili, da z bolj sistemskim pristopom te težave zmanjšajo. Ne le v porečju Drave, ampak po vsej Sloveniji.

Današnji obisk je peti ogled vodotokov po Sloveniji, še 11 jih bodo izvedli v naslednjih tednih. Ogledali si bodo vsa porečja v Sloveniji, preučili stanje na vodotokih in se srečali z župani. Ta teden so začeli z ogledi porečja Drave, do konca tedna si bodo ogledali porečje Save, prihodnji teden pa Mure.

***