KAKO RAVNATI PRED, MED IN PO NEURJIH ALI MOČNIMI NALIVI

Ljubljana, 21. 7. 2023 – Uprava RS za zaščito in reševanje je na svojih spletnih straneh objavila ključne informacije o ravnanju v primeru neurij ali močnih nalivov. Pred, med in po naravni ali drugi nesreči je pomembno, da zavarujemo sebe in ljudi okoli nas, zato je pomembno, da upoštevate opozorila ostalih pristojnih služb in spremljate vremensko napoved.


OSEBNA ZAŠČITA:

 • Ob napovedanem neurju in močnem vetru ne načrtujte oziroma ne izvajajte dejavnosti na prostem. Ostanite v zaprtem prostoru. Poskrbite tudi za domače živali.
 • Ob napovedanem neurju električne naprave ugasnite in izklopite iz električnega omrežja. Za zaščito elektronskih naprav in gospodinjskih aparatov razmislite o namestitvi sistema zaščite pred strelo.
 • Med neurjem se izogibajte odprtih površin, vodnih virov, visokih zgradb, dreves, kovinskih predmetov in podobnega. Ne uporabljajte stacionarnih telefonov ali drugih električnih naprav.
 • Med močnim vetrom pazite na predmete, ki jih po zraku nosi veter.
 • Med točo ne poskušajte zavarovati oziroma umikati vozil ali zaščititi pridelkov na vrtu, saj vas toča lahko poškoduje.

ZAŠČITA STAVB:

 • Poskrbite za neovirano odtekanje meteornih voda in redno čistite žlebove.
 • Ob stavbi oklestite veje in odstranite večja ali suha drevesa, ki bi lahko zaradi vetroloma padla.
 • Razmislite o zamenjavi stare strešne kritine s kritino, ki je odporna proti močnemu vetru in toči. Priskrbite si zaščitno folijo, s katero boste zaščitili poškodovano streho.
 • Ob napovedanem neurju umaknite premično premoženje iz prostorov, ki jih lahko zalije voda.
 • Zavarujte ali umaknite predmete, ki jih lahko odnese veter, odplavi voda ali poškoduje toča.
 • Zaprite okna, vrata in naoknice ter spustite rolete in žaluzije. Zvijte platnena senčila (tende).
 • Če živite v bližini vodotokov, ob neurju spremljate spreminjanje njihove vodnatosti in bodite pripravljeni, če pride do poplave. Bodite pozorni na plazenje, če živite na območjih, ki so izpostavljeni zemeljskim plazovom.
 • Po neurju in močnem vetru preglejte stanje stavbe in okolice ter morebitne poškodbe čim prej popravite.

ZAŠČITA VOZIL IN PLOVIL:

 • Vozil ne parkirajte pod drevesi ali v njihovi bližini, na izpostavljenih delih obale, ob vodotokih in na mestih, ki jih lahko poplavi.
 • Prilagodite vožnjo razmeram na cesti.

Pripravili so tudi knjižico »Delujemo preventivno«, ki je na voljo TU.

***