Javni razpis za finančne produkte – LOKALNO OBČINE, LOKALNO OBČINE MALE, LOKALNO OBČINE SANACIJE

Ljubljana, 16. 4. 2024 – V Uradnem listu RS, št. 32/2024, ki je izšel 12. 4. 2024, je objavljen Javni razpis za finančne produkte – LOKALNO OBČINE, LOKALNO OBČINE MALE, LOKALNO OBČINE SANACIJE, ki ga je pripravil Slovenski regionalno razvojni sklad. Skupni znesek posojil znaša 31.000.000 €, od tega za:

 • LOKALNO OBČINE v višini 20.000.000 €,
 • LOKALNO OBČINE MALE v višini 3.000.000 €,
 • LOKALNO OBČINE SANACIJE v višini 8.000.000 €.

Predmet Javnega razpisa je sofinanciranje projektov občin na področju javne oziroma lokalne in regionalne javne infrastrukture na območju Republike Slovenije.

 1. Namen finančnega produkta – LOKALNO OBČINE je sofinanciranje projektov za izboljšanje javne oziroma lokalne in regionalne javne infrastrukture na območju Republike Slovenije, kar vključuje:
 2. projekte s področja cestne ter druge infrastrukture za izboljšanje trajnostne mobilnosti,
 3. projekte s področja trajnostnega gospodarjenja komunalne in vodne občinske javne infrastrukture,
 4. projekte s področja socialne in športno turistične infrastrukture,
 5. projekte s področja rasti in konkurenčnosti gospodarstva in ustvarjanja delovnih mest,
 6. projekte s področja zelenega prehoda, vključno z vlaganji na področju OVE ter prilagajanja in blaženja podnebnim spremembam.

Cilji finančnega produkta je izboljšanje komunalne, okoljske, socialne idr. javne infrastrukture na območju Republike Slovenije.

Prednost pri tem finančnem produktu imajo vlagatelji s projekti, ki imajo pozitiven vpliv na blaženje podnebnih sprememb ter zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov.

 • Namen finančnega produkta – LOKALNO OBČINE MALE je sofinanciranje izdelave prostorskih izvedbenih aktov, projektne in investicijske dokumentacije za hitrejšo izvedbo projektov na področju izboljšanja javne oziroma lokalne in regionalne javne infrastrukture malih občin na območju Republike Slovenije.

Cilji finančnega produkta je skrajšati čas priprave dokumentacije za izvedbo projektov malih občin s področja komunalne, okoljske, socialne idr. javne infrastrukture na območju Republike Slovenije.

Prednost pri tem finančnem produktu imajo vlagatelji, ki bodo na podlagi projektne oziroma investicijske dokumentacije izvedli projekte, ki imajo pozitiven vpliv na blaženje podnebnih sprememb ter zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov.

 • Namen finančnega produkta – LOKALNO OBČINE SANACIJE je sofinanciranje projektov odprave posledic naravnih nesreč oziroma poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 na območju Republike Slovenije.

Cilji finančnega produkta je odprava posledic naravnih nesreč na področju lokalne in regionalne javne infrastrukture na območju Republike Slovenije.

Prednost pri tem finančnem produktu imajo vlagatelji s projekti, ki odpravljajo posledice naravnih nesreč ter hkrati povečujejo odpornost na podnebne spremembe.

Dodatne informacije so na voljo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, na tel. 01/836-19-53 ali preko elektronske pošte info@srrs.si.

***