Javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020

Ljubljana, 12. 6. 2024 – V Uradnem listu RS, št. 47/2024, ki je izšel 7. 6. 2024, je objavljen Javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 370.000 EUR.

Predmet javnega razpisa je podpora namenjena kritju stroškov obnove potenciala gozda, ki je bil poškodovan v naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, napadu prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, vetrolomu med 11. in 13. decembrom 2017 in vetrolomu med 29. in 30. oktobrom 2018.

Obdobja upravičenih stroškov:

  • upravičeni stroški odprave škode in obnove gozda zaradi žledoloma, ki so nastali po 30. januarju 2014,
  • stroški odprave škode in obnove gozda zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, ki so nastali po 15. maju 2015,
  • stroški odprave škode in obnove gozda nastali zaradi vetroloma v letu 2017 po 13. decembru 2017,
  • stroški odprave škode in obnove gozda nastali zaradi vetroloma v letu 2018 po 30. oktobru 2018 do vložitve vloge.

Javni razpis se deli na štiri sklope, in sicer:

  • sklop A – sanacija gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma (skupno namenjenih 110.000 EUR) ,
  • sklop B – sanacija gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2017 (skupno namenjenih: 120.000 EUR),
  • sklop C – sanacija gozdov, poškodovanih zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma (skupno namenjenih 125.000 EUR),
  • sklop D – sanacija gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018 (skupno namenjenih: 15.000).

Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 1. julija 2024 do vključno objave obvestila o zaprtju javnega razpisa na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na spletni strani skupne kmetijske politike.

***