Javni razpis v okviru Projekta Pathways2Resilience

Ljubljana, 4. 1. 2024 – Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je na svoji spletni strani objavilo obvestilo o prvem javnem razpisu v okviru Projekta Pathways2Resilience, s katerim želijo podpreti do 40 lokalnih oblasti pri pripravi in izdelavi poti odpornosti.

Pathways2Resilience je vodilni projekt v okviru Misije EU za prilagajanje podnebnim spremembam, katerega cilj je podpreti vsaj 100 evropskih regij in skupnosti pri sooblikovanju poti odpornosti na lokalni ravni.

Na javnem razpisu bo izbranih 40 regij in skupnosti, ki bodo prejele nepovratna sredstva v maksimalni višini do 210.000 evrov za oblikovanje lokalnih in regionalnih poti odpornosti. Izbrane regije in skupnosti bodo lahko poleg nepovratnih sredstev sodelovale pri podpornih storitvah in dejavnostih za krepitev zmogljivosti programa, od mentorskega programa, seminarjev in delavnic do prilagojene podpore in svetovanja o inovativnih finančnih mehanizmih.

Na razpis se lahko prijavijo upravičene evropske regije in skupnosti iz držav članic EU in pridruženih držav programa Obzorje Evropa. Upravičenci do financiranje v okviru programa Pathways2Resilience so lokalni in regionalni javni organi. V Sloveniji je razpis primarno zanimiv za mesta, lokalne skupnosti in občine.

Merila za upravičenost sodelovanja na razpisu:

  • Prosilci morajo biti regije/skupnosti, ki so del držav članic EU ali pridruženih držav, ki so znotraj evropskih biografskih regij.
  • Prosilci se morajo kvalificirati kot regije/skupnosti, opredeljene kot:
  • javni organ na ravni nomenklature teritorialnih enot za statistiko (NUTS) 1, 2, in 3 ter in lokalne upravne enote (LAU);
  • osebe javnega prava v skladu s členom 2.4 Direktive 2014/24/EU.
  • Zasebne neprofitne organizacije ter mala in srednja podjetja (MSP) v skladu z opredelitvijo EU v Priporočilu Komisije 2003/361/ES in v navodilih za uporabo MSP so lahko del konzorcija.

V okviru projekta bodo organizirani tudi spletni informativni dnevi, na katerih bo podrobno predstavljen razpis in na katerih bodo lahko potencialni prijavitelji zastavljali vprašanja o razpisu. Informativna dneva bosta izvedena v naslednjih terminih:   

  • 11. januar 2024, od 13. do 14. ure,
  • 17. januar 2024 od 13. do 14. ure. 

Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na Nacionalno kontaktno točko za Misijo EU ali neposredno na predstavnike projekta Pathways2Resilience (pathways2resilience@climate-kic.org).

Rok za prijavo projektov je 22. februar 2024, do 17. ure.