Javni poziv za sofinanciranje LIFE projektov

Ljubljana, 16. 11. 2023 – S strani Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo smo bili obveščeni, da upravičenci, ki bodo na podlagi Razpisa programa LIFE za zbiranje predlogov za leto 2023 sklenili pogodbo z Evropsko komisijo o sofinanciranju projekta, lahko zaprosijo za sredstva sofinanciranja za izvajanje projektov iz programa LIFE. Sredstva bodo dodeljena projektom, ki jih bo odobrila Evropska komisija.

Sofinancirale se bodo projektne aktivnosti projektov partnerjev, ki imajo sedež v RS in so odgovorni za izvajanje nacionalnega ali mednarodnega projekta v delu aktivnosti, ki se izvajajo na območju RS. Upravičenci morajo Ministrstvu predložiti podpisano pogodbo z Evropsko komisijo za izvajanje odobrenega projektnega predloga.

***