Izvedba projekta “Osrednja šolska kuhinja”

Ljubljana, 5. 7. 2024 – Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je na spletni portal gov.si objavilo obvestilo o izvedbi pilotnega projekta »Osrednja šolska kuhinja« (v nadaljevanju projekt) glede možnosti uvedbe sodobnejšega načina priprave hrane za več vzgojno-izobraževalnih zavodov na podlagi analize prejetih informacij.

Cilj projekta je vzpostaviti mrežo VIZ, ki aktivno sodelujejo pri uvajanju inovativnih rešitev na področju priprave, transporta, dodelave toplih šolskih obrokov, uvedbo primerne tehnološke opreme, strokovnega usposabljanja, spremljave učinkov, poročanja in spremljanja kakovosti. Takšno mrežo v partnerstvu vzpostavita Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in samoupravna lokalna skupnost, pri čemer se upoštevajo okoliščine, ki pripadajo iz pristojnosti ustanovitelja posameznega VIZ.

Pred objavo javnega razpisa želi Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje pridobiti informacijo o interesu občin in vzgojno izobraževalnih zavodov (VIZ), katerih ustanoviteljica je posamezna samoupravna lokalna skupnost, za sodelovanje pri izvajanju projekta, zato poziva zainteresirane občine, da do 30. julija 2024 posredujejo tovrstni interes na elektronski naslov: osrednja-kuhinja.mvi@gov.si.

* * *