Izvedba nujnih javnih naročil v zvezi z naravnimi nesrečami – posnetek izvedenega usposabljanja

Ljubljana, 22. 8. 2023 – Ministrstvo za javno upravo je 17. 8. 2023 izvedlo brezplačno usposabljanje o izvedbi nujnih javnih naročil pri odpravi škode v primeru naravnih nesreč. Zakon o javnem naročanju namreč predvideva izjeme, ko izvedba javnega naročila za dobavo blaga, storitev ali gradenj ni obvezna oziroma omogoča tudi uporabo hitrega in poenostavljenega postopka s pogajanji brez predhodne objave.


Poleg predstavitve zakonodajnih določil, so izvajalci tudi praktično prikazali postopek oddaje nujnega javnega naročila v sistemu eJN.

Udeleženci so na dogodku izpostavili več dilem in predlogov. Odgovori na vprašanja, na katera izvajalki nista uspeli odgovoriti v času trajanja dogodka, bodo objavljeni na spletni strani Upravne akademije in na portalu Elektronsko javno naročanje eJN, kjer je o področju nujnega javnega naročanja že zbranih veliko informacij.

Za vse, ki se usposabljanja niso uspeli udeležiti ali bi ga želeli ponovno poslušati, je na voljo posnetek usposabljanja, do katerega lahko dostopate TU.

* * *