Informativni popis škode v posebni aplikaciji »POPLAVE 2023«

Ljubljana, 28. 8. 2023 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo aplikacijo »Poplave 2023«, ki je namenjena vnosu informativnega popisa škode. Aplikacija je informativne narave, služila pa bo za hitrejše odzivanje in ukrepanje ministrstva. Gre za največji možen približek celotni nastali škodi na kmetijah oziroma podjetjih, ribogojstvu in čebelarstvu, ki so jih prizadele avgustovske katastrofalne poplave. Upošteva se vsa škoda, ki je nastala v vremenski ujmi avgustovskih neurij, vključno s škodo, ki je nastala v Zrečah in Vitanju.


Popis za primarno proizvodnjo se izvede tudi za pravne osebe. Za podjetja, ki so člani Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), bo to izvedla GZS. Za zadruge bo popis organizirala Zadružna zveza Slovenije. Vse ostale pravne osebe, ki niso člani omenjenih združenj naj se obrnejo na območne svetovalce Javne službe kmetijskega svetovanja, ki deluje v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Dostop do aplikacije bo možen na podlagi osebno dodeljenega gesla vsakemu vnašalcu. Ta bo  poslan na njemu lasten e-naslov skupaj z navodili in e-naslovom za morebitna vprašanja in pojasnila. Aplikacija želi zajeti čim večji obseg direktne in indirektne škode.  V izogib napakam so mestoma uvedene tabele. Aplikacija ima tudi obvezna in neobvezna polja, vendar več, ko bo zbranih podatkov, bolj točna bo ocena škode. Vrednostne ocene škode, izražene v evrih, podaja nosilec kmetijskega gospodarstva.

Kmetije, ki nimajo indentifikacijske številke (v nadaljevanju: KMG Mid) in so utrpele škodo, se v aplikacijo zavedejo pod virtualni KMG Mid 100000000 s točnim imenom in priimkom ter naslovom. Vnašalci naj sledijo navodilom in s tem omogočijo hitro in sistemsko obdelavo informacijskih baz.

Vso nastalo škodo pa je kljub vnosu v aplikacijo »Poplave 2023« nujno potrebno prijaviti tudi občinskim in drugim popisnim komisijam, v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, saj je to podlaga za izplačilo odškodnin.

***