Informacijska prenova registra prostorskih enot

Ljublajana, 5. 2. 2024 – Geodetska uprava RS (v nadaljevanju: GURS) bo v mesecu marcu izvedla še informacijsko prenovo Registra prostorskih enot. V letu 2022 so bile informatizirane in vzpostavljene v informacijskem sistemu kataster že vse ostale nepremičninske evidence, ki jih vodi GURS. Informacijsko prenovo je predvidel Zakon o katastru nepremičnin – ZKN, ki v 6. členu določa vzpostavitev informacijskega sistema kataster.

Namen informacijske prenove nepremičninskih evidenc, ki jih vodi GURS, je bil celovito informatizirati vse poslovne procese v zvezi z odločanjem o vpisih v Kataster nepremičnin, Register prostorskih enot, Evidenco državne meje in Register naslovov. Prej ločene evidence so se združile v centralni bazi. Tak način vodenja podatkov omogoča boljšo povezano vzdrževanje vseh podatkov s ciljem zagotoviti in dvigniti kakovost vodenja in vzdrževanja podatkov ter nuditi uporabnikom višji nivo storitev.

Prehod vodenja Registra prostorskih enot v nov informacijski sistem kataster je predviden med 1. in 3. marcem 2024. GURS vse uporabnike podatkov Registra prostorskih enot in Registra naslovov obvešča, da so v času prehoda možne motnje pri uporabi sistemov, ki uporabljajo podatke Registra prostorskih enot, kot so na primer naslovi ali različne prostorske enote. Uporabnike pozivajo, da morebitne prijave v različne sisteme in druge e-storitve, ki so vezane na naslove ali različne prostorske enote, izvedejo pred ali po tem datumu prehoda.

Uporabniki lahko že danes prevzamejo podatke prenovljenega Registra prostorskih enot v novi strukturi preko aplikacije Javni geodetski podatki (JGP).

Za uporabnike spletnih storitev je GURS v sodelovanju z Ministrstvom za digitalno preobrazbo vzpostavil domeno ipi.eprostor.gov.si, kjer so na voljo spletne storitve, ki vračajo podatke iz novega informacijskega sistema kataster.

Več informacij o spletnih storitvah, tudi tehnično-uporabniško dokumentacijo je dostopnih na portalu Prostor.

* * *