Informacijska prenova Registra prostorskih enot in vključitev Registra naslovov

Ljubljana, 28. 2. 2024 – Geodetska uprava RS sporoča, da bodo med 1. in 3. marcem 2024 izvedli informacijsko prenovo Registra prostorskih enot in dali v uporabo Register naslovov. Podatki o naslovih in podatki prostorskih enot so del podatkov, s katerimi osebe (fizične in pravne) izkazujejo svojo identiteto, v Sloveniji in tujini. Zato so ti podatki vključeni v različne procese in sisteme.

Informacijska prenova Registra prostorskih enot ne vpliva le na vodenje postopkov in evidentiranje sprememb podatkov o prostorskih enotah in naslovih na Geodetski upravi, pač pa morajo spremembe vključiti v svoje sisteme tudi uporabniki podatkov prostorskih enot in naslovov, kot so npr. upravljavci Registra prebivalstva Slovenije, Poslovnega registra Slovenije, Davčnega registra in drugi.

Prehod vodenja Registra prostorskih enot v nov informacijski sistem kataster, vključitev Registra naslovov in prilagoditev sistemov, ki vključujejo podatke o naslovu, se bo izvedel med 1. in 3. marcem 2024. V času prehoda so zato možne motnje in omejitve pri uporabi različnih sistemov pri različnih ponudnikih teh storitev, ki vključujejo podatke o naslovih. V času nadgradnje Centralnega registra prebivalstva bo moteno tudi delovanje storitve SI-PASS za namen prijav v različne e-storitve.

GURS zato uporabnike poziva, da v času med 1. in 3. marcem 2024 morebitne prijave v različne sisteme in druge e-storitve, ki so vezane na naslove ali različne prostorske enote, izvedejo pred ali po tem datumu prehoda.

Avtor: GURS