Informacija o kurjenju na kmetijskih zemljiščih

Ljubljana, 26. 3. 2024 – Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo je na svojih spletnih straneh objavil informacije v zvezi s kurjenjem na kmetijskih zemljiščih.

Kurjenje naravnih nenevarnih materialov je problematika, ki jo urejajo predpisi različnih upravnih področij. Odvisno od področnega predpisa je odvisno tudi, kateri organ je pristojen za nadzor nad izvajanjem predpisa. Če je problematika kurjenja vezana na izvajanje kmetijskih opravil, vzame zadevo v reševanje MKGP. Kadar ne gre za uporabnike kmetijskih zemljišč, vzamejo zadeve v obravnavno drugi pristojni organi, in sicer Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, kadar gre za problematiko odpadkov, in Ministrstvo za obrambo, natančneje Uprava za zaščito in reševanje, kadar gre za problematiko požarne varnosti.

Vsem primerom je skupno, da je treba najprej ugotoviti, ali so materiali, ki se kurijo, odpadek ali ne. Po veljavni Uredbi o odpadkih je odpadek vsaka snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči. Navedena uredba prepoveduje kurjenje vseh odpadkov na prostem in toda določa tudi, da odpadki niso naravni nenevarni materiali, ki nastajajo v kmetijstvu in se nadalje uporabljajo pri kmetovanju. To pomeni, da če materiali izpolnjujejo hkrati oba pogoja, torej da nastajajo v kmetijstvu in se tudi uporabljajo pri kmetovanju, niso odpadek in zanje ne veljajo predpisi o ravnanju z odpadki.

Za celovito obravnavo problematike kurjenja v naravnem okolju je bila konec leta 2023 pripravljena skupna informacija pristojnih resorjev in institucij.