Informacija o intervencijskih stroških in izplačilu po predhodnem programu

Ljubljana, 15. 9. 2023 – S strani kabineta predsednika vlade smo bili obveščeni, da bodo intervencijski stroški, ki so nastali zaradi poplav 4. avgusta 2023, obravnavani na seji Vlade RS naslednji teden. Sledilo bo izplačilo.

Obveščajo tudi, da je bilo sprejeto, da bodo 124 lokalnim skupnostim na podlagi predhodne ocene škode in priprave predhodnega programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav in plazov 4. avgusta 2023 zagotovljena sredstva po obravnavi na seji Vlade RS. Ta bo predvidoma v roku dveh tednov.

V kolikor bo kakršna koli bistvena sprememba, vas bomo s tem tudi seznanili.

***