GURS izvedel informacijsko prenovo registra prostorskih enot in v uporabo dan register naslovov

Ljubljana, 6. 3. 2024 – Geodetska uprava RS (GURS) je s prehodom vodenja Registra prostorskih enot v nov Informacijski sistem kataster in vzpostavitvijo Registra naslovov GURS zaključila prehod na nov sistem, ki se je začel leta 2022 s prehodom za izvajanje procesov na nepremičninskem področju. Podatki o naslovih in podatki prostorskih enot so del podatkov, s katerimi fizične in pravne osebe izkazujejo svojo identiteto v Sloveniji in v tujini. Zato so ti podatki vključeni v različne procese in sisteme na skoraj vseh področjih delovanja družbe.

Informacijska prenova Registra prostorskih enotinvzpostavitev Registra naslovov zagotavljata lažje in boljše vzdrževanje samih podatkov v enotnem Informacijskem sistemu kataster ter hitrejši dostop do podatkov za različne življenjske dogodke kot na primer pri prijavi prebivališča, registraciji podjetja, registraciji vozil, nakupu vozovnic, vpisih v šole, dijaške domove, izvedbo socialnih transferov, uporabi na področju zdravstva, zagotavljanja varnosti navigacij, skratka povsod, kjer se uporablja tudi naslov.

Podlago za vzpostavitev Informacijskega sistema kataster predstavlja Zakon o katastru nepremičnin – ZKN (Ur.l.RS št. 54/21), s katerim GURS celovito informatizira vse poslovne procese v zvezi z odločanjem o vpisih v Kataster nepremičnin, Register prostorskih enot, Evidenco državne meje in Register naslovov.

Bistvene spremembe ob informacijski prenovi Registra prostorskih enot so bile:

  • Podatkovni model Registra prostorskih enot se spreminja na nivoju povezovanja posameznih enot. V novem sistemu se ne vodi več prostorskih okolišev, zato podatki Registra prostorskih enot ne izhajajo več iz prostorskih okolišev, ampak so med seboj neodvisni. Ostaja pa vsebinska hierarhija nekaterih podatkov (na primer naselja znotraj občin, naselja znotraj upravnih enot).
  • Podatki o hišnih številkah so umaknjeni iz Registra prostorskih enot in se po novem vodijo v Katastru nepremičnin in so povezani s stavbami. Dodatki k hišnim številkam so zapisani z malimi črkami.
  • Sedanji enolični strojni povezovalni identifikatorji v evidenci Registra prostorskih enot (tako imenovani MID-i) so nadomeščeni z novimi enoličnimi vsebinsko-strojnimi identifikatorji (EID). Gre za unikaten, 18 mestni ključ v celem sistemu katastra nepremičnin. Za prehod oziroma implementacijo so bila sprejeta pravila o migraciji obstoječih strojnih identifikatorjev, t.i. MID-ov.
  • Občinske meje so usklajene z mejami parcel.

Vsi uporabniki lahko prevzamejo podatke prenovljenega Registra prostorskih enot v novi strukturi preko prosto dostopne aplikacije Javni geodetski podatki (JGP).

Za uporabnike spletnih storitev so na GURS v sodelovanju z Ministrstvom za digitalno preobrazbo vzpostavili domeno https://ipi.eprostor.gov.si/, kjer so na voljo spletne storitve, ki vračajo podatke iz novega Informacijskega sistema kataster. Na portalu Prostor je objavljenih več informacij o spletnih storitvah in tehnično-uporabniška dokumentacija.

Informacijska prenova Registra prostorskih enot ni vplivala le na vodenje postopkov in evidentiranje sprememb podatkov o prostorskih enotah in naslovih na Geodetski upravi, pač pa so morali spremembe vključiti v svoje sisteme tudi uporabniki podatkov prostorskih enot in naslovov, kot so na primer upravljavci Registra prebivalstva Slovenije, Poslovnega registra Slovenije, Davčnega registra in številni drugi informacijski sistemi. V samem prehodu je neposredno aktivno sodelovalo 22 različnih institucij, posredno pa seveda še veliko več, saj ima vsak od teh sistemov še svoje posredne uporabnike. Vključenih je bilo 18 primarnih sistemov, ki so del osnovne državne podatkovne/storitvene infrastrukture (Kataster nepremičnin, storitve e-Uprave in podporni sistemi Ministrstva za digitalno preobrazbo, sistemi Ministrstva za notranje zadeve, AJPES, Ministrstva za finance in Davčne uprave, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter drugi sistemi). Posredno je bilo v projekt vključenih tudi 97 sistemov/osnovnih storitev, ki so povezani s primarnimi sistemi.

* * *