FINANCIRANJE GRADNJE JAVNIH STANOVANJ

Ljubljana, 29. 5. 2023 – Ministrstvo za solidarno prihodnost se je na srečanjih z občinskimi stanovanjskimi skladi zavezalo k zadostnemu financiranju gradnje javnih najemnih stanovanj. Minister Simon Maljevac je povedal, da je iz Načrta za okrevanje in odpornost za gradnjo na voljo 50 milijonov evrov ter dodatnih 25,5 milijona evrov iz državnega proračuna. Skupno je torej na voljo dobrih 75 milijonov evrov, trend pa naj bi se nadaljeval tudi v prihodnje.


Cilj ministrstva je do leta 2026 zagotoviti gradnjo čim več stanovanj, od leta 2026 naprej pa sistem, ki bo deloval s sredstvi v višini 100 milijonov evrov letno. Ministrstvo je regijske stanovanjske organizacije obiskalo zato, ker želijo izhajati iz lokalnih situacij oziroma specifik. Pravijo, da je za razvoj stanovanjske politike potrebo sodelovanje vseh. Ugotovitve s terena kažejo na različne situacije, vsem pa je skupno primanjkovanje stanovanj.

Julija 2022 je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo odločbe o odobritvi sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj iz načrta za okrevanje in odpornost za 34 projektov, ki predvidevajo pridobitev skupno 1036 javnih najemnih stanovanj. Skupna višina nepovratnih sredstev je znašala 60 milijonov evrov.

Z evropskimi sredstvi naj bi bilo po regijah zgrajeno:

  • Podravska regija 404 stanovanja,;
  • Obalno-kraška regija 166 stanovanj;
  • Jugovzhodna regija 112 stanovanj
  • Koroška regija 101 stanovanje;
  • Savinjska regija 82 stanovanj,
  • Osrednjeslovenska regija 80 stanovanj;
  • Posavska regija 37 stanovanj;
  • Goriška regija 24 stanovanj;
  • Gorenjska regija 20 stanovanj;
  • Primorsko-notranjska regija 10 stanovanj.

Vsa stanovanja se bodo upravičencem oddajala prek javnih razpisov in po neprofitni najemnini.

Državni sekretar na ministrstvu za solidarno prihodnost Klemen Ploštajner je minuli teden na seji DZ RS povedal, da bo dodatnih 25,5 milijona evrov, predvidenih v rebalansu državnega proračuna za letos, namenjenih povečanju premoženja republiškega stanovanjskega sklada. Od tega naj bi bilo 24 milijonov evrov namenjenih sofinanciranju gradenj občinskih skladov.

* * *