Evropska sredstva za sistem e-javnega naročanja

Ljubljana, 11. 6. 2024 – Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Sistem e-javnega naročanja. Za projekt v vrednosti 2.780.000 evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1.608.396,79 evra.

Glavni namen projekta je nadgradnja obstoječih in vpeljava novih javnih digitalnih storitev, ki bodo enostavne, dostopne, široko uporabljene in, ki bodo uporabnikom omogočale boljše načrtovanje in izvedbo potrebnih korakov pri izvedbi postopka javnega naročanja.

Ključni cilji projekta so usmerjeni k izboljšanju učinkovitosti izvajanja postopkov javnega naročanja ter k spodbujanju inovativnosti, trajnostnega razvoja in socialne odgovornosti, kar bo imelo pozitiven vpliv na delovanje države in družbe kot celote. Projekt Sistem e-javnega naročanja je skladen z razvojnim ciljem Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve Strategije razvoja Slovenije 2030.

Nadgradnja sistema e-javnega naročanja je eden od predvidenih ukrepov digitalizacije storitev javne uprave in družbe v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, in sicer v okviru specifičnega cilja Izkoriščanje prednosti digitalizacije za državljane, podjetja, raziskovalne organizacije in javne organe. Investicija je v skladu s Slovensko strategijo trajnostne pametne specializacije (Strategija S5) oziroma osrednjim svežnjem ukrepov, kjer je digitalna preobrazba eno izmed štirih vsebinskih področij investicij za podporo. S projektom bo zagotovljen nadaljnji razvoj digitalizacije sistema javnega naročanja, kar bo omogočilo hitro, enostavno, učinkovitejše in transparentno izvajanje postopkov javnega naročanja tako gospodarskim subjektom kot tudi organom javne uprave in drugim subjektom, ki nastopajo v postopkih javnega naročanja v različnih vlogah. V sklopu ukrepov digitalne preobrazbe bo podprta digitalizacija storitev in procesov javne uprave za podjetja in državljane oziroma družbo kot celoto tudi ob upoštevanju sodobnih načel njihovega soustvarjanja z uporabnikom, izkoriščanju podatkov in naprednih digitalnih tehnologij ter zagotavljanju gradnikov za razvoj pametnih digitalnih storitev.

***