DZ RS v prihodnjem tednu na izredni seji o stanju o domovih za starejše

Ljubljana, 22. 1. 2024  – DZ RS se bo konec tedna sestal na izredni seji, katere tema bo stanje v domovih za starejše. Poslanci opozarjajo na zaskrbljujoče stanje v domovih. V zahtevi za sklic izredne seje so med drugim izpostavili tudi dolge čakalne vrste za mesto v domu, poslabšano finančno stanje domov in pomanjkanje kadra.

Predlagatelji so med predlogi priporočil navedli, da naj bi Vlada RS rešila problematiko v domovih najkasneje do 1. marca. Tako naj bi denimo poenotila kadrovske normative za zdravstvene delavce in cene zdravstvenih storitev v domovih in bolnišnicah. Poleg tega naj bi sprejela ukrepe za izboljšanje kadrovske problematike, uredila finančno stanje domov, nastalo zaradi višanja stroškov investicij, in zagotovila dodatna sredstva za digitalizacijo domov. Hkrati naj bi dopolnila kadrovske normative, da bodo omogočili zaposlovanje dodatnih kadrov, denimo računalničarja.

Tistim domovom, ki zaradi dviga cen dela, energentov, storitev in materiala ustvarjajo negativni poslovni rezultat, pa naj zagotovila dodatna finančna sredstva in s tem preprečila večji dvig oskrbnin, priporočajo predlagatelji.

***