DZ RS sprejel novelo Zakona o mladinskih svetih

Ljubljana, 24. 5. 2024 – Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 20. redni seji, ki je potekala od 20. do 23. maja 2024, med drugim sprejeli novelo Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v letih 2023–2030, novelo Zakona o mladinskih svetih, Resolucijo o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024–2029 in Resolucijo o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji. Sprejeli pa so tudi predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo.

Sprejeti zakoni oziroma akti:

Zakon o spremembah Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027

Poslanke in poslanci so z 79 glasovi za in nobenim proti sprejeli novelo Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v letih 2023–2030, ki za tri leta podaljšuje 150 milijonov evrov vreden investicijski cikel v športno infrastrukturo v Sloveniji.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o mladinskih svetih

Poslanke in poslanci so z 78 glasovi za in nobenim proti sprejeli novelo Zakona o mladinskih svetih, ki uvaja možnost ustanavljanja medobčinskih mladinskih svetov ter vključevanja mladih v postopke odločanja na lokalni ravni. S temi spremembami se bo po navedbah predlagateljev krepilo aktivno državljanstvo mladih v Sloveniji.

Resolucija o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024–2029

Poslanke in poslanci so s 57 glasovi za in nobenim proti sprejeli  Resolucijo o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024–2029 v kateri je na enem mestu narejen pregled obstoječe zakonodaje na področju varstva potrošnikov, ki je sicer zelo razpršena, opredeljuje deležnike in določa prioritetna področja ter vrsto nalog, ki se bodo izvajale na področju varstva potrošnikov.

V Nacionalnem programu varstva potrošnikov je opisana institucionalna ureditev varstva potrošnikov na ravni Evropske unije, v okviru OECD in v Republiki Slovenij. Na enem mestu je zbrana vsa aktualna zakonodaja in zakonodaja v pripravi na ravni Evropske Unije, ki ureja pravice potrošnikov. Opredeljeni so tudi vsi organi, ki izvajajo inšpekcijski nadzor ter področja, za katera so našteti organi odgovorni. Opredeljeno je tudi delovanje Slovenskega inštituta za standardizacijo in nevladnih potrošniških organizacij.

Celotno sporočilo je na voljo v priponki.