DZ RS PO VETU DS RS PONOVNO POTRDIL NOVELO ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV ZA LETI 2023 IN 2024

Ljubljana, 12. 6. 2023 – Poslanke in poslanci DZ RS so na 38. izredni seji, ki je potekal 9. 6. 2023, z 51 glasovi za in 28 proti ponovno potrdili Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2023 in 2024. Ponovno glasovanje je bilo potrebno zaradi veta DS RS.


DZ RS je novelo zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024 prvič sprejel skupaj z rebalansom letošnjega proračuna na redni majski seji, državni svetniki pa so na novelo zakona nato izglasovali odložilni veto. Svetniki se namreč niso strinjali z vlado, da je v zadostni meri poskrbela za gospodarstvo v energetski krizi in da se zato proračunska rezerva lahko zmanjša. Niso se strinjali z načrti za nižjo realizacijo sredstev iz proračuna EU in dodatkom za upokojence ter so nasprotovali višini povprečnine za občine, saj menijo, da je prenizka.

Vnovič potrjena novela sicer prinaša manjše spremembe, ki se nanašajo na zagotavljanje sredstev proračunskemu skladu za izvajanje načrta za okrevanje in odpornost ter na zmanjšanje dopustnega zadolževanja države. Letos se bo država lahko zadolžila za največ 4,2 milijarde evrov, poroštev pa bo lahko izdala za skupaj 1,2 milijarde evrov.

Ker so razmere na trgu energentov manj nepredvidljive, kot so bile pri pripravi proračuna za letos, se je vlada odločila, da se rezerva zmanjša za 323 milijonov evrov. Novela omogoča še izplačilo zimskega letnega dodatka za upokojence v decembru ter za 1,8 odstotka višja izplačila pokojnin v novembru in decembru. S tem bodo upokojenci po navedbah vlade lažje prebrodili obdobje do predvidene redne uskladitve pokojnin v začetku leta 2024.

Minister za finance Klemen Boštjančič je v DZ RS dejal, da se rezerva za pomoč gospodarstvu znižuje in se prilagaja okoliščinam, ki so na trgu energentov bistveno manj nepredvidljive, kot so bile pri pripravi proračuna za letos. Pomoč je predvidena z ukrepi za gospodarstvo tudi prihodnje leto, pozitivne učinke na gospodarstvo pa bo imela po njegovem tudi raven izdatkov za investicije, razvojne spodbude ter povratne in nepovratne finančne spodbude.

Glede povprečnine pa je minister Boštjančič je dejal, da se občinam lahko zagotavljajo dodatna sredstva iz proračuna, da sta bila pri sklepanju dogovora o njeni višini upoštevana lani dogovorjen dvig plač in inflacija, ter da občinam pomagajo ukrep za omejitev cen energije in drugi protidraginjski ukrepi. Glede dodatka upokojencem pa je dejal, da ne gre za socialni transfer, ampak za dodatek tistim, ki so v delovnoaktivni življenjski dobi plačevali višje prispevke kot ostali.

* * *