DS RS sprejel zakonodajno iniciativo za spremembo Zakona o volitvah

Ljubljana, 7. 12. 2023 – Državni svetniki so na 12. redni seji, ki je potekala 6. 12. 2023, med drugim obravnavali Novela Zakona o zaščiti živali in Zakonodajno iniciativo za spremembo Zakona o volitvah.

Novela Zakona o zaščiti živali

Državni svetniki so sklenili pozvati Ustavno sodišče za oceno ustavnosti novele Zakona o zaščiti živali v delih, ki določajo imenovanje kvalificiranih prijaviteljev nepravilnega ravnanja z živalmi in uporabo izkupička od prodaje odvzetih živali.

DS RS zahteva presojo 36.b člena, ki med drugim določa imenovanje kvalificiranih prijaviteljev nepravilnega ravnanja z živalmi, 36.c člena, ki določa pogoje za prijavitelja, med katerimi je članstvo v nevladni organizaciji, ki deluje v javnem interesu na področju zaščite živali, predhodno usposabljanje in izpit za prijavitelja, ter 36.č člena, ki opredeljujejo izvajanje omenjenega vsaj 40-urnega usposabljanja.

Prav tako zahteva presojo tretje alineje 43. člena, ki določa, da veterinar za začasno odvzete rejne živali odredi oskrbo na domu skrbnika živali, če to ni mogoče, pa se živali trajno odvzamejo in namestijo v prehodnem hlevu in najpozneje v 30 dneh od odvzema prodajo nevladni organizaciji, ki deluje v javnem interesu, ali kmetijskemu gospodarstvu. Pri tem je določeno, da če se trajno odvzeta žival v 30 dneh ne proda, uradni veterinar odloči, ali se namestitev živali v prehodnem hlevu podaljša ali se žival usmrti. Iz kupnine od prodane živali se pokrijejo stroški postopka, morebitna razlika pa se nameni za izvajanje nalog skrbi za živali ali za dejavnost oskrbe trajno odvzetih rejnih živali.

Zakon o volitvah

Državni svetniki so sprejeli zakonodajno iniciativo za spremembo Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ). Trenutna ureditev je namreč protiustavna in v nasprotju s konvencijo o pravicah invalidov, so navedli v sporočilu za javnost.

Namen iniciative je v skladu z mednarodnimi standardi zagotoviti vsem invalidom pravno in dejansko uresničevanje volilne pravice, ne glede na to, ali so osebe s psihosocialno ali intelektualno oviranostjo. Predlagatelji so opozorili, da je omejevanje volilne pravice, kjer sodišče oceni, da oseba ni sposobna razumeti pomena, namena in učinka volitev, v nasprotju s Konvencijo OZN o pravicah invalidov, ocenjevanje in določanje, kdo je sposoben razumeti volitve, pa je tudi diskriminatorno, kar je v nasprotju s prvim odstavkom 14. člena Ustave RS. Obenem gre s tem za kršitev 43. člena Ustave RS, iz katerega izhaja splošna in enaka volilna pravica. Ker se zakoni, ki urejajo druge volitve,  sklicujejo na ureditev volilne pravice v ZVDZ, to pomeni, da se v primeru odvzema volilne pravice za državnozborske volitve hkrati odvzame volilno pravico tudi za evropske, lokalne in predsedniške volitve ter še pravico do glasovanja na vseh vrstah referendumov, ki jih pozna slovenski pravni red. 

Celotno sporočilo si lahko preberete v priponki.