DS RS se je seznanil s predlogom Zakona o varstvu okolja

Ljubljana, 25. 1. 2024 – Državni svetniki so na 13. redni seji, ki je potekala 24. 1. 2024, med drugim obravnavali dopolnjen predlog Zakona o spremembah Zakona o volitvah v državni zbor, dopolnjen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja in Pobudo glede načrtovanja in izvajanja razvojnih ukrepov, ki krepijo razvojno moč Koroške razvojne regije.

Predlog Zakona o spremembah Zakona o volitvah v državni zbor

Državni svetniki so sprejeli dopolnjen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-E).

Dopolnjen predlog Zakona, ki se je s potrditvijo amandmajev na matičnem odboru 17. januarja 2024 približal vsebini zakonodajne iniciative, ki jo je v zakonodajni postopek vložil Državni svet, odpravlja omejitve pri izvrševanju tako aktivne kot pasivne volilne pravice oseb z intelektualnimi in psihosocialnimi oviranostmi ter ustrezno opredeljuje pravico do pomočnika osebi, ki bo na volišču potrebovala pomoč. Predlog zakona, ki je bil na matičnem odboru sprejet z ustavno večino, je plod naporov in konstruktivnega sodelovanja med Državnim svetom in Državnim zborom, vsemi poslankami in poslanci, svetnicami in svetniki, organizacijami civilne družbe ter strokovnimi službami Državnega sveta in Državnega zbora, s ciljem, da se odpravi dolgoletno diskriminacijo in se vsem invalidom omogoči enakopravno možnost uveljavljanja volilne pravice, s tem pa tudi spoštovanje njihovega dostojanstva.

Celotno sporočilo je na voljo v priponki.