DS RS podprl predlog Zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe

Ljubljana, 5. 7. 2024 – Državni svetniki so na 19. redni seji, ki je potekala 3. 7. 2024, med drugim podprli predlog Zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe, predlog novele Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani), predlog Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031 ter obravnavali pobude državnih svetnikov, katere so naslovili na pristojne službe.

Predlog Zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe (ZNUKDPSS)

Državni svetniki so podprli dopolnjen predlog Zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe (ZNUKDPSS), ki ga je v obravnavo Državnemu zboru RS predložila Vlada RS.

Namen ukrepov je zagotoviti razvoj in krepitev ustreznega števila primerno usposobljenih zaposlenih pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe, s čimer bi se za uporabnike povečala dostopnost storitev ob hkratnem izboljšanju pogojev dela za zaposlene. Del ukrepov je namenjenih tudi dodatnemu izobraževanju zaposlenih in pridobivanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter lažji integraciji tuje delovne sile v delovno okolje in družbo na splošno.

DS RS predložene zakonske ukrepe prepoznava kot del nujnih rešitev za problematiko kadrovskega primanjkljaja, pri čemer ugotavlja, da gre za ukrepe, ki sicer dobro zajamejo določen spekter problematike, a so bolj začasnega značaja in se nanašajo na zgolj parcialne segmente sicer zelo širokega področja, ki se sooča s številnimi kompleksnimi izzivi.

Po oceni DS RS bi bili lahko predlagatelji zakona pri iskanju rešitev še bolj drzni in inovativni. Nekaj konkretnih pozivov in predlogov za ukrepanje, tako na področju kadrov, kot širše, ki bi bili lahko zakonodajalcu v pomoč, je bilo podanih tudi v zaključkih Posveta o dolgotrajni oskrbi – Med politiko in izvajalci ter uporabniki in svojci, ki ga je na pobudo ključnih deležnikov na področju dolgotrajne oskrbe pristojna komisija Državnega sveta organizirala 6. maja 2024, zaključke pa je DS RS naslovil na Vlado RS, Ministrstvo za solidarno prihodnost, Ministrstvo za zdravje ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Predlog Zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1C)

Državni svetniki so podprli Predlog zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1C). S predlogom zakona se spreminja 7. člen veljavnega zakona tako, da se veljavnost pravice do subvencioniranega kosila za najbolj ranljivo skupino učencev (to je od 1. do 4. dohodkovnega razreda glede na povprečni mesečni dohodek na osebo v družini) s 1. 9. 2026 podaljša do 1. 9. 2027.

S tem se do dokončne vsesplošne zagotovitve brezplačnega kosila za vse učence, ki se bodo nanj prijavili, kar naj bi se v skladu z novelo Zakona o šolski prehrani iz leta 2023 dokončno zagotovilo s 1. 9. 2027, ščiti najranljivejše skupine učencev, ki bodo v prehodnem obdobju še naprej upravičeni do subvencije za kosilo.

DR RS podpira uveljavitev brezplačnih kosil za vse učence in obenem opozarja, da bo ta pravica lahko zaživela le, če bodo po vseh šolah izpolnjeni infrastrukturni in kadrovski pogoji, podprti z ustrezno finančno podporo.

Celotno sporočilo je na voljo v priponki.