DS RS izglasoval veta na noveli o delovnih razmerjih in o tujcih

Ljubljana, 3. 11. 2023 – Državni svet RS je na 9. izredni seji, ki je potekala 2. 11. 2023, izglasoval odložilni veto na novelo Zakona o delovnih razmerjih ter na novelo Zakona o tujcih. To pomeni, da bo moralo noveli ob ponovnem glasovanju podpreti 46 poslank in poslancev.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D)

Odložilni veto na novelo Zakona o delovnih razmerjih je podprlo 15 državnih svetnikov, 10 jih je bilo proti. Državni svetniki so o vetu odločali na predlog interesne skupine delodajalcev, ki je med drugim opozorila na postopek priprave in sprejemanja sprememb zakona, ki po njihovem mnenju ni skladen s pravili poteka socialnega dialoga.

Novela Zakona na podlagi evropskih direktiv delavcem prinaša pravico do petih dni neplačanega dopusta za nego družinskega člana ter pravico, da od delodajalca zahtevajo varnejšo obliko zaposlitve. Med rešitvami sta tudi zaščita sindikalnih zaupnikov, tako da bi se jim morebitno zadržanje odpovedi zaposlitve podaljšalo do odločitve v sporu na prvi stopnji, ter zaščita žrtev nasilja v družini, med drugim s pravico do petdnevnega plačanega dopusta.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2H)

Odložilni veto na novelo Zakona tujcih je podprlo 17 državnih svetnikov, 5 jih je bilo proti. Novela med drugim namesto ravni znanja jezika A1 uvaja t. i. novo preživetveno stopnjo znanja. Svetniki so noveli očitali predvsem strokovno nedefiniranost te nove ravni in nepoštenost do učiteljev, za katere ne predvideva ocenjevalnih okvirov.

Celotno sporočilo si lahko preberete v priponki.