Državni svetniki podprli predlog novele Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi

Ljubljana, 29. 2. 2024 – Državni svetniki so na 14. redni seji, ki je potekala 28. 2. 2024 drugim obravnavali predlog novele Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi in zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 42. člena Zakona o dohodnini.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-F)

Predlog zakona jev obravnavo Državnemu zboru RS predložila skupina poslank in poslancev. Predlagana novela zakona ureja varstvo pravice glasovanja na referendumu, in sicer postopke nadzora nad ustavnostjo, zakonitostjo in poštenostjo referendumskega postopka. Državni svet RS je predlog zakona podprl.

Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 42. člena Zakona o dohodnini

Na pobudo interesne skupine delodajalcev so državni svetniki obravnavali in s 33 glasovi za in enim proti podprli Zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 42. člena Zakona o dohodnini, za katerega menijo, da je v nasprotju z 2. členom, drugim odstavkom 14. člena in 147. členom Ustave RS.

* * *