Državni svet RS o omejitvi županjskih funkcij

Ljubljana, 11. 9. 2023 – V prihodnjem tednu bodo državni svetniki podali mnenje o pobudi za omejitev županskih mandatov. DZ RS naj bi predlagali, naj novelo zakona zavrne.

Državni svetniki bodo na seji v sredo med drugim podali mnenje k predlogu novele Zakona o lokalnih volitvah, ki sta ga s podpisi državljanov v postopek vložili stranki Pirati in Levica in skuša omejiti število županskih mandatov na dva zaporedna.
Sodeč po predlogu mnenja DS RS, objavljenem na njegovi spletni strani, svetniki predlagani noveli niso naklonjeni in DZ RS predlagajo, naj ga zavrne.

V mnenju so tako ocenili, da predlagatelj ne utemelji, na kak način naj bi z omejitvijo županskih mandatov dosegli zmanjšanje oz. odpravo nepotizma in korupcije, kar je eden od ciljev predloga zakona. DS RS se je v večji meri sicer oprl na mnenje vlade glede predloga novele, ki opozarja, da v sosednji Italiji velja omejitev županskih kandidatov na dva zaporedna mandata v večjih občinah, v manjših pa ne, saj ne razpolagajo z zadostnim številom kandidatov, ki bi imeli ustrezna znanja.

Vlada nadalje meni, da imajo volivci možnost nagraditve dobro delujočih županov, kandidate, ki so župansko funkcijo slabo opravljali, pa kaznovati z neizvolitvijo, so navedli v DS RS.