DRŽAVNI PRORAČUN V ŠTIRIH MESECIH S 93 MILIJONOV EVROV PRIMANJKLJAJA

Ljubljana, 5. 5. 2023 – Državni proračun je v prvih štirih mesecih letos zabeležil 4,2 milijarde evrov prihodkov ali 1,1 odstotka več kot v enakem obdobju lani in 4,3 milijarde evrov odhodkov ali 0,7 odstotka več. Primanjkljaj se je ustavil pri 93 milijonov evrov, v enakem obdobju lani ga je bilo za okoli 110 milijonov evrov. (Vir: STA)


Davčni prihodki so v prvih štirih mesecih letos dosegli 3,5 milijarde evrov in bili za 5,1 odstotka višji kot v enakem lanskem obdobju. Največji del zbranih davčnih prihodkov predstavljajo prilivi od davka na dodano vrednost, ki so dosegli 1,6 milijarde evrov in bili medletno višji za 5,4 odstotka, so danes sporočili z ministrstva za finance.

Prilivi iz dohodnine so se znižali za 0,7 odstotka na 628 milijonov evrov, kar je po njihovih navedbah posledica lanskih in letošnjih dohodninskih sprememb. Sredstva, ki od zbrane dohodnine pripadajo občinam v tem obdobju, so bila višja za 38 milijonov evrov.

Prilivi iz davka od dohodkov pravnih oseb so dosegli 412 milijonov evrov in bili višji za 6,8 odstotka. Prihodki od trošarin so narasli za 24,8 odstotka na 505 milijonov evrov. Rast trošarin od energentov je med drugim posledica plačila zapadlih obrokov zaradi obročnega plačila trošarin iz lanskega leta, zaradi dviga višine trošarin na tobačne izdelke so bile trošarine višje tudi v tem segmentu.

Nedavčni prihodki so se znižali za 29,2 odstotka na 187 milijonov evrov. Slovenija je od EU prejela 395 milijonov evrov oziroma 15,5 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Razlog za to je, da je Slovenija januarja lani prejela 118 milijonov evrov sredstev za izvajanje načrta za okrevanje in odpornost, letos aprila pa 50 milijonov evrov.

Država je iz proračuna za investicije namenila 269 milijonov evrov ali 23,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Ob tem so na ministrstvu spomnili na naložbe v železniško infrastrukturo, na področju poplavne varnosti, v javne zdravstvene zavode in na področju sociale.

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom je bilo namenjenih 656 milijonov evrov ali 1,5 odstotka. Višji izdatki so posledica izplačil draginjskih dodatkov za otroke in za najbolj ranljive skupine prebivalstva ter povečanega števila upravičencev do državne štipendije. Zaradi upadanja števila registriranih brezposelnih so se znižali izdatki za denarna nadomestila za brezposelne. Znižali so se tudi izdatki za ukrepe, povezane s covidom-19.

Za subvencije so iz proračuna namenili 340 milijonov evrov ali 40,5 odstotka več. Za subvencije zasebnim podjetjem in zasebnikom je bilo namenjenih 323 milijonov evrov ali 44,3 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju.

* * *