Druga seja Delovne podskupine za pripravo predpisov za zmanjšanje stroškov občin

Ljubljana, 3. 7. 2024 – Danes je na Ministrstvu za javno upravo potekala druga seja Delovne podskupine za pripravo predpisov za zmanjšanje stroškov občin, na dnevnem redu katere so bile vsebine s področja dela Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Sestanka se je udeležila tudi predstavnica ZOS Tina Rosina.

Roman Lavtar, predstavnik MJU, ki vodi in koordinira delo podskupine je uvodoma nagovoril udeležence in poudaril, da je pomembno, da najdemo pravične in učinkovite rešitve problematike, s katerimi se pri svojem delu srečujejo občine.

Tokrat je razprava tekla predvsem o predlogih sprememb predpisov s področja predšolske vzgoje, področju osnovnih šol pa bo pozornost namenjena na eni izmed naslednjih sej, predvidoma v začetku meseca septembra.  V okviru srečanja je MVI poudarilo, da so predlogi sprememb zakonov, ki so jih podale tako posamezne občine kot tudi združenja občin že v fazi sprememb, in sicer Zakon o vrtcih ter Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja. Pri pripravi sprememb zakonodaje pa so pripravljeni sodelovati z občinami ter v največji možni meri upoštevati njihova mnenja. Obe noveli zakonov naj bi bili sprejeti še v letošnjem letu.

Odprta pa je bila tudi razprava o ureditvi področja šolskih prevozov. Vsi udeleženci so se strinjali, da je treba področje urediti na sistemski ravni, in sicer tako, da bodo stroški racionalizirani, vendar varnost otrok pri tem ne bo ogrožena.

Del razprave je bil namenjen tudi urejanju romske problematike in kako najti način, da se bo romske otroke v največji možni meri vključilo v izobraževalni proces od vrtca dalje.

S strani MVI pa je bila podana tudi informacija, da so v pripravi znotraj ministrstva tudi predlogi sprememb Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Ministrstvo je bilo s strani predstavnikov združenj pozvano naj se jih v vključi v pripravo sprememb zakona še pred njegovo javno obravnavo. V tem jim je bila podana tudi podpora s strani MJU.

Delovna podskupina bo z delom nadaljevala jutri in v prihodnjem tednu, ko bodo potekale seje s predstavniki MF, MDDSZ in MOPE.

* * *