Dostop do podatkov o lokacijskem faktorju kot elementu neprofitne najemnine

Ljubljana, 15. 3. 2024 – S strani Ministrstva za solidarno prihodnost smo prejeli obvestilo o dostopu podatkov o lokacijskem faktorju kot elementu neprofitne najemnine. Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnindoloča vpliv lokacije na višino neprofitne najemnine, ki ga je poenoteno določila država(lokacijski faktor). Omenjeni lokacijski faktor se je pričel uporabljati s 1. 11. 2021.Ministrstvo ponovno pojasnjuje, da je vrednost lokacijskega faktorja fiksna in se ne spreminja.

Z marcem 2024 je ministrstvo dodalo možnost javnega vpogleda v podatke o lokacijskem faktorju kot elementu neprofitne najemnine.

Do podatkov o lokacijskem faktorju lahko dostopate:

  1. Kot do sedaj, preko e-pošte:na elektronski naslov stanovanja.msp@gov.si pošljite e-pošto z naslovom: »Zahteva po podatkih o lokacijskem faktorju za občino oz. stanovanje….«. Podatke vam bomo poslali v obliki povratnega odgovora na vašo zahtevo po e-pošti.

Zahteva po podatkih o lokacijskem faktorju naj vsebuje:

1.a) navedbo občine (občin), za katere zahtevate podatke o lokacijskem faktorju v kolikor gre za zahtevo po podatkih o lokacijskem faktorju za vsa stanovanja na območju celotne občine;

1.b) navedbo podatkov o stavbi (naslov / številka stavbe) v kolikor potrebujete podatke o lokacijskem faktorju le za eno ali nekaj stanovanj v posameznih stavbah;

2. telefonsko številko kontaktne osebe na katero se lahko obrnemo v primeru vprašanj.

Ministrstvo podatke za zaprosilo pod točko 1.a) distribuira v obliki zapisa datoteke .xlsx ( ms EXCEL – oblika zapisa za Excelov delovni zvezek). V kolikor želite distribucijo v drugi obliki (npr. xls) to sporočite.

Podatke za zaprosilo pod točko 1.b) ministrstvo distirbuira v obliki pisnega obvestila o lokacijskem faktorju.

  • Preko javnega vpogleda v podatke o lokacijskem faktorju, ki je dostopen v

Prostorskem informacijskem sistemu (PIS). Ena od vsebin PIS-a so tudi stanovanja, kjer je moč najti osnove informacije s stanovanjskega področja.

Naslov spletne strani z javnim grafičnim vpogledom: Grafični vpogled EVT (gov.si)

Navodila za uporabo grafičnega vpogleda PIS: Navodila za uporabo grafičnega vpogleda | PIS (gov.si).

Za vsa dodatna pojasnila ali vprašanja se lahko obrnete na Direktorat za stanovanja Ministrstva za solidarno prihodnost, na tel. št. 01/4787-004 (Matija Polajnar).

***