Do 1. 3. 2024 čas za poročanje o prijavah po Zakonu o zaščiti prijaviteljev

Ljubljana, 27. 2. 2024 – Komisija za preprečevanje korupcije opozarja, da se v petek, 1. 3. 2024, izteče rok, do katerega morajo zavezanci za vzpostavitev notranje poti za prijavo in organi za zunanjo prijavo v skladu z določbami Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) Komisiji oddati poročilo o notranjih oziroma zunanjih prijavah za leto 2023. Poročanje je obvezno tudi, če ni bilo prejetih prijav.

Obveznost poročanja o prejetih prijavah za preteklo leto določa februarja 2023 uveljavljeni ZZPri, zato zavezanci letos poročajo prvič. Zavezanci, teh je okoli 3000, so subjekti v javnem in zasebnem sektorju s 50 ali več zaposlenimi, izjemoma (kot to določa zakon) pa tudi z manj zaposlenimi.

Za poročanje sta na voljo dva obrazca, in sicer za poročanje o:

KPK vse zavezance, ki tega še niso storili, ponovno poziva, da z elektronsko oddajo obrazcev poskrbijo za poročanje podatkov v zakonskem roku – to je do tega petka.

Zavezanci morajo poročati o številu prejetih, anonimnih in utemeljenih prijav ter o številu obravnavanih povračilnih ukrepov, navesti pa morajo tudi podatek o zaupniku. KPK opozarja, da morajo zavezanci poročilo oziroma obrazec oddati tudi v primeru, če v letu 2023 niso prejeli prijav po ZZPri (v tem primeru v posamezne rubrike vnesejo 0), prav tako morajo poročati tudi tisti, ki so morali v skladu z ZZPri notranjo prijavno pot vzpostaviti šele do 17. 12. 2023.

Kršitev dolžnosti poročanja je namreč v zakonu opredeljena kot prekršek, za katerega so predpisane globe od 300 do 6.000 evrov:

  • od 3.000 do 6.000 evrov za srednje ali velike gospodarske družbe;
  • od 2.000 do 4.000 evrov za druge pravne osebe;
  • od 1.000 do 2.000 evrov za samostojnega podjetnika posameznika;

od 300 do 2.000 evrov za odgovorno osebo državnega organa, samoupravne lokalne skupnosti, druge pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.

Več informacij, vključno z odgovori na pogosta vprašanja, pa je zbranih na naslednji povezavi: https://www.kpk-rs.si/delo-komisije/zascita-prijaviteljev/.

V primeru vprašanj pri izpolnjevanju se lahko obrnete na KPK na telefonsko številko 01/400-5710.