Člani Odbora DZ RS za zdravje o reorganizaciji NMP

Ljubljana, 28. 2. 2024 – Včeraj, 27. 2. 2024, je potekala nujna seja Odbora DZ RS za zdravstvo, na katerem je razprava tekla o reorganizaciji nujne medicinske pomoči (NMP). Burno razpravo so zaznamovali očitki poslancev opozicije o reorganizaciji na podlagi vprašljivih kriterijev, kar so predstavniki Ministrstva za zdravje in poslanci koalicije zavračali. Pripravljena sklepa – poziv Ministrstvu za zdravje, da v roku dveh tednov Odbor DZ RS za zdravje pisno seznani s kriteriji in analizami, ki so podlaga za določitev lokacij satelitskih urgentnih centrov ter poziv Ministrstvu za zdravje, da lokalne skupnosti in zdravstvene domove (ZD) v roku dveh tednov podrobno seznani z novim konceptom delovanja NMP in pridobi njihovo mnenje – nista bila sprejeta.

Seja je bila sklicna na zahtevo NSi, zato ker ugotavljajo, da »vsi državljani Republike Slovenije nimajo enakih možnosti za preživetje ob nesreči«. Spomnili so, na pred kratkim sprejeto Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2024 (v nadaljevanju: Uredba), ki med drugim določa seznam predvidenih satelitskih urgentnih centrov (SUC). Dodali so, da so kriteriji za določitev SUC nestrokovni in prav tako ni jasno, na podlagi katerih kriterijev je bil oblikovan seznam predvidenih SUC.

Seje se je udeležil tudi državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Denis Kordež, ki je poudaril, da Uredba v letošnjem letu nikjer ne predvideva krčenja mreže NMP, pač pa mrežo krepi z dodatnimi sredstvi, ki jih bo prejel tudi večkrat izpostavljeni ZD Kamnik. Sredstva bodo namenjena za vzpostavitev sistema vozil urgentnih zdravnikov, kjer bodo zdravnike spremljali diplomirani zdravstveniki. Tako bodo zdravniki na teren odhajali le, če bo to potrebno. Državni sekretar je še povedal, da bodo morebitne spremembe lokacij izvajanja NMP ali optimizacije mreže z združevanjem dežurnih mest potekale v soglasju z deležniki na lokalni ravni.

Predstavnik Ministrstva za zdravje, Darko Čander, je v zvezi s kriteriji za določitev SUC povedal, da so bili oblikovani na podlagi revizije Računskega sodišča RS. To je namreč ugotovilo, da ob izgradnji urgentnih centrov na lokacijah obstoječih bolnišnic prebivalcem ni bila zagotovljena enakovredna dostopnost.

Na seji so se udeležili tudi nekateri župani in direktorji zdravstvenih zavodov. Tako je župan Občine Kamnik Matej Slapar povedal, da bi morala biti taka razprava opravljena že pred samim sprejemom Uredbe. Občine Kamnik namreč ni “nihče nič vprašal”, pač pa so o Uredbi, ki določa satelitske centre, izvedeli iz medijev.  V občini se bojijo, da se bo na dolgi rok obdržala le mreža satelitskih urgentnih centrov, “vse drugo pa bo pozabljeno”. “Jasno ste povedali, da se v letošnjem letu mreža NMP krepi. Kaj bo pa v naslednjem letu, je pa vprašanje,” je opozoril.

Direktor ZD Kamnik Sašo Rebolj pa je tudi podvomil v strokovnost kriterijev za določitev satelitskih urgentnih centrov. Namreč, ZD Kamnik, ki ni predviden za satelitski center, je bolj oddaljen od ljubljanske urgence kot ZD Domžale, ki pa je predviden za satelitski center.

Na manko komunikacije z občinami je opozoril tudi direktor ZD Ribnica Andrej Lampe. Povedal je, da že v času predvidenih sprememb v letu 2015 ni bilo razprav z lokalno skupnostjo in izrazil skrb, da bi se v prihodnje lahko poslabšala oskrba prebivalcev v krajih, kjer SUC niso predvideni.

Kot član razširjene strokovne skupine za prenovo NMP se je seje udeležil tudi Peter Radšel, predstojnik kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino v ljubljanskem UKC. Povedal je, da se je skupina pri pripravi sprememb zavedala kadrovskih omejite in dodal, da tudi v svetu obstajajo sistemi NMP, ki delujejo brez urgentnih zdravnikov na terenu, in imajo »dobre podatke o izhodih pacientov.«. Opozoril je, da urgentni zdravniki iz večjih urgenc odhajajo v manjše lokalne, kjer so obremenitve bistveno manjše. Večje urgence pa postajajo preobremenjene, zato so spremembe nujne.

Poslanca opozicije sta med drugim opozorila, da v severovzhodnem delu Slovenije ni predviden niti en SUC in med drugim tudi ocenila, da na seznamu satelitskih centrov manjka tudi ZD Radlje ob Dravi, saj je sicer najbližji urgentni center oddaljen 30 kilometrov.

V NSi, kjer so zahtevali sklic nujne seje odbora, so pripravili dva sklepa – poziv Ministrstvu za zdravje, da v roku dveh tednov Odbor DZ RS za zdravje pisno seznani s kriteriji in analizami, ki so podlaga za določitev lokacij satelitskih urgentnih centrov ter poziv Ministrstvu za zdravje, da lokalne skupnosti in zdravstvene domove (ZD) v roku dveh tednov podrobno seznani z novim konceptom delovanja NMP in pridobi njihovo mnenje.

Za oba sklepa je glasovalo pet poslancev, osem pa jih je bilo proti, zato nista bila sprejeta.

* * *