Četrti sestanek glede višine povprečnine za prihodnji dve leti

Ljubljana, 6. 10. 2023 – Danes je v prostorih Ministrstva za finance potekal četrti sestanek v zvezi z določitvijo višine povprečnine za leti 2024 in 2025. Do dogovora tudi tokrat ni prišlo.

Predstavniki združenj občin so ministru za finance Klemnu Boštjančiču ponovno predstavili stališča in razloge zakaj je nujno, da višina povprečnine sledi stroškom občin. Te stroške imajo občine zaradi izvajanja zakonsko določenih nalog, katere jim nalaga država in za njihovo kritje mora zagotoviti vir financiranja.

Razhajanja v stališčih med ministrstvom in združenji občin so prevelika, zato ni prišlo do dogovora o višini povprečnine za prihodnji dve leti.