Cene kalkulativnih elementov iz veljavnih koncesijskih pogodb za redno vzdrževanje državnih cest

Ljubljana, 7. 9. 2023 – Direkcija RS za infrastrukturo in Ministrstvo za infrastrukturo sta na spletnih straneh objavila cene kalkulativnih elementov (materialov, delovne sile in mehanizacije), ki so izračunane kot povprečje cen iz veljavnih koncesijskih pogodb za redno vzdrževanje državnih cest v upravljanju Direkcije za infrastrukturo na devetih koncesijskih območjih za obdobje 2022 – 2032, ki jih direkcija upošteva pri naročanju del za sanacijo posledic poplav. Iz teh kalkulativnih elementov je mogoče izračunati cene vseh pomembnejših postavk, ki se uporabljajo pri obračunu del pri sanaciji cest po poplavah.

Ceniki:

***