BREZPLAČNA KOSILA ZA VSE OSNOVNOŠOLCE LETA 2027

Ljubljana, 29. 6.2023 – Poslanci so sprejeli zakonski predlog o brezplačnih šolskih kosilih. Združenje občin Slovenije je z svojimi dopolnili prispevalo k zamiku izvajanju zakona na leto 2027 in s tem omogočilo ustanoviteljicam osnovnih šol – občinam bolj mehek prehod in lažje postopno investiranje v šolske kuhinje,. Sprejeli pa so tudi dopolnilo predlagatelja, po katerem bodo do polne subvencije kosila od jeseni upravičeni otroci iz najšibkejših družin.


DZ pa je sprejel dopolnilo, s katerim se bo z začetkom naslednjega šolskega leta pravica do polne subvencije razširila na otroke, ki živijo v gospodinjstvih, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo sega do vključno četrtega dohodkovnega razreda po zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Niso pa sprejeli dopolnila, da bi otroci, katerih starši so v petem dohodkovnem razredu, imeli pravico do 50-odstotne subvencije že z naslednjim šolskim letom, in ne šele od septembra 2024.

Državni sekretar na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Boris Černilec je med drugim povedal, da se s predlaganimi spremembami zagotavlja pravica do 100-odstotnega subvencioniranega kosila s strani države. A opozoril, da bi bilo treba pred uvedbo zagotavljanja kosil v okviru javne službe ugotoviti, ali je z drugačno organizacijo dela mogoče premostiti prostorske težave in težave pri vedno večjem pomanjkanju kadra, s katerimi se soočajo šole.

Spomnil je, da je z zakonom predviden pilotni projekt osrednje šolske kuhinje, kjer bi lahko pripravili večje število zdravih obrokov za več vzgojno-izobraževalnih zavodov. Na podlagi izsledkov navedenega projekta bo mogoče oblikovati tudi ustrezne kadrovske normative.

V razpravi so poslanci koalicije izpostavljali, da so brezplačna kosila za vse osnovnošolce obveza, saj so zapisana tudi v koalicijski pogodbi. Po besedah Tatjane Greif (Levica) gre tudi za koncept šolstva. Damijan Zrim (SD) se je zavzel, da se “to področje uredi danes, enkrat za vselej”. Tudi Robert Janev (Svoboda) podpira zagotovitev brezplačnih kosil za otroke iz družin s povprečnim mesečnim dohodkom na osebo, ki sega do vključno četrtega dohodkovnega razreda že s septembrom 2023 in da se “zgodba o brezplačni šolski prehrani implementira v letu 2027”.

V opozicijski NSi so omenjeno dopolnilo podprli. Janez Cigler Kralj je pripomnil, da je izvajanje zakona “stvar koalicije, da pomaga občinam, ustanoviteljicam šol, da do dneva izvajanja tega zakona lahko razširijo jedilnice. Franci Kepa (SDS) je prepričan, da smo bogata država, da lahko omogočimo vsem osnovnošolcem brezplačne obroke, a tudi za srednješolce bi moral biti v tem zakonu po njegovem mnenju zagotovljen topel obrok.

Po prvotnem predlogu, ki so ga v inštitutu vložili s pomočjo 5000 podpisov državljanov, bi brezplačna kosila za osnovnošolce uvedli januarja 2024.

V Inštitutu 8. marec so veseli, da je bil v DZ sprejet njihov zakon za brezplačna kosila za vse otroke. “Javna osnovna šola je eden izmed temeljnih mehanizmov kolektivne solidarnosti,” so ob tem izpostavili. Po njihovih navedbah mora biti šola prostor, kjer se vsak otrok počuti varnega in sprejetega in ki zagotavlja enake možnosti vsem otrokom.

Veseli so, da je bilo sprejeto njihovo dopolnilo, ki že z začetkom novega šolskega leta zagotavlja brezplačna kosila za otroke, ki živijo pod pragom tveganja revščine. “Veseli smo, da so nam poslanci in poslanke pri tem prisluhnili. Veseli smo, da so pokazali skrb za tiste najšibkejše. To je zmaga za solidarnost, ki je temeljna vrednota naše skupnosti. Še enkrat smo pokazali, da smo družba, ki zaščiti drug drugega,” so zapisali.

Sprejetje zakona v inštitutu doživljajo kot enega od svojih večjih uspehov. Kljub temu pa so razočarani, da subvencije za otroke iz petega dohodkovnega razreda letos še ne bo in da bodo brezplačna kosila za vse zagotovljena šele leta 2027.

***