78 milijonov evrov evropskih sredstev za premogovni regiji

Ljubljana, 22. 5. 2024 – Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za javna razpisa za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in savinjsko-šaleški premogovni regiji ter za sofinanciranje izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture v savinjsko-šaleški premogovni regiji. Iz sklada za pravični prehod bo namenjenih 77,7 milijona evrov.


Javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in savinjsko-šaleški premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod v obdobju 2024-2027, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi, bo omogočal sofinanciranje investicij, ki bodo prispevala k ustvarjanju novih delovnih mest predvsem v občinah Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi, Šmartno ob Paki in Šoštanj ter v Mestni občini Velenje, možno pa bo izvajanje projektov tudi na širšem območju teh dveh regij, je danes sporočilo ministrstvo.

Razpis, na katerega se bodo lahko prijavila podjetja, bo predvidoma spodbujal ustvarjanje novih delovnih mest ter različne trajnostno naravnane investicije, ki bodo prispevale k blažitvi posledic opuščanja rabe premoga.

Sklad za pravični prehod za ta razpis prispeva 68,7 milijona evrov. Javna agencija Spirit Slovenija ga bo v uradnem listu objavila predvidoma v petek.

Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture v savinjsko-šaleški premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod v obdobju 2024-2027 pa bo zagotavljal sofinanciranje revitalizacije obstoječih ter razširitve in izgradnje novih poslovnih con na območjih, ki so degradirana kot posledica rudarjenja premoga.

“Razvoj ekonomsko-poslovne infrastrukture je namreč eden izmed predpogojev za rast in razvoj mikro, malih in srednje velikih podjetij ter tudi za velika podjetja, kar bo prispevalo k razvoju podjetništva, zaposlovanju in prestrukturiranju omenjene premogovne regije ter spodbujalo prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo,” pravi ministrstvo.

Razpis bo vključeval investicije, potrebne za delovanje poslovnih con, in sicer v prometno infrastrukturo, torej izgradnjo cest, v energetsko in komunalno infrastrukturo ter v infrastrukturo za telekomunikacije. Možne bodo tudi investicije v vodno infrastrukturo, če bodo vključevale protipoplavne ukrepe.

Vreden bo okoli 10,6 milijona evrov, od tega bo sklad za pravični prehod prispeval nekaj več kot devet milijonov evrov. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj ga bo v uradnem listu RS objavilo predvidoma v petek.