7. REDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA

Ljubljana, 22.6.2023 – Državni svet je na seji 20.6.2023 potrdil mandat novemu državnemu svetniku, predstavniku kulture in športa, Luki Steinerju, obravnaval predlog novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in se opredelil do dopolnjenih predlogov novele Zakona o šolski prehrani in sprememb Zakona o osnovni šoli. V zvezi z obema zadnjima predlogoma zakonov je mnenje posredovalo tudi Združenje občin Slovenije.


Kot so sporočili iz DS, so svetniki na današnji seji med drugim obravnavali predlog novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Med drugim so menili, da bi bilo smiselno zavezo, da se v obstoječo košarico pravic v prihodnje ne bo posegalo, smotrno zapisati že v sam zakon. Izpostavili so, da bi bilo smiselno zakonski predlog uskladiti z vsemi deležniki in dopolniti do te mere, “da ne bo treba vanj ponovno posegati že takoj po njegovi uveljavitvi, če bi se ugotovilo, da v praksi ni izvedljiv”.

Prav tako se je DS opredelil do dopolnjenih predlogov novele Zakona o šolski prehrani in sprememb Zakona o osnovni šoli. Strinjali so se, da predlog novele Zakona o šolski prehrani izhaja iz osnovne premise o brezplačnem javnem šolstvu ter da cilj predloga zakona vključuje tudi prizadevanje, da se vsem osnovnošolsko obveznim otrokom zagotovi raznolika in zdrava prehrana, da se omogoči njihov zdrav razvoj in vpelje zdrave prehranske navade.

Hkrati pa DS opozarja, da bo v nadaljevanju zakonodajnega postopka treba odgovoriti na vrsto izpostavljenih vprašanj (vzpostavitev ustrezne infrastrukture, kadrovska organizacija in zagotovitev finančnih pogojev), predvsem pa vzpostaviti podlago za celovito obravnavo organiziranosti brezplačne prehrane v šolah in s tem povečati možnosti za njeno uresničitev.

Državni svet se je tudi seznanili z rednim letnim poročilom Zagovornika načela enakosti za lansko leto in skupnim poročilom o delu državnih tožilstev za lani.

***