1. 9. 2023 rok za vnos podatkov za julijska in avgustovska neurja v sistem AJDA

Ljubljana, 16. 8. 2023 – Danes je v prostorih Ministrstva za naravne vire in prostor potekal sestanek, tema katerega je bila priprava predhodne ocene neposredne škode na stvareh za namen priprave Predhodnega programa odprave posledic naravnih nesreč. Sestanka, katerega je vodil vodja Sektorja za zmanjševanje posledic naravnih nesreč Ervin Vivoda, se je udeležila tudi predstavnica ZOS. Rok za vnos podatkov v sistem AJDA za julijska in avgustovska neurja je 1. 9. 2023.


Gospod Vivoda je uvodoma povedal, da želijo čimprej priti do predhodnih ocen škode, in sicer z namenom priprave Predhodnega programa odprave posledic naravnih nesreč, kar pa je podlaga za izvedbo predplačil občinam. Poudaril je tudi, da so iz tega izvzeti stroški intervencij, ki še potekajo. Te potekajo skladno z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob poplavah, ki je bil aktiviran 4. 8. 2023.  Dodal je še, da je bila Slovenija od začetka maja do avgusta soočena s kar petimi neurji, ki so povzročila gromozansko škodo in odprava posledic bo dolgotrajna.

Podana je bila informacija, da je za majska neurja že znana končna ocena škode, za julijske dogodke potekajo vnosi v sistem AJDA, za avgustovske poplave pa vnosov v AJDO še ni.

Gospod Vivoda je poudaril, da stremijo k temu, da občine čimprej pridejo do prepotrebnih sredstev za obnovo. Dodal pa je, da v tem trenutku še ni znan vir financiranja – ali bo to državni proračun ali proračunska rezerva ali pa sklad izven državnega proračuna.

S strani predstavnikov občin je bil dan apel, da se pripravi jasna navodila kako vnašati škodo v samo aplikacijo, da ne bi prišlo do napak.

Darko But, predstavnik Uprave RS za zaščito in reševanje, je povedal, da imamo 12 tednov časa za vnos podatkov, saj je 27. 10. 2023 rok za oddajo vloge Evropski komisiji za pridobitev sredstev iz solidarnostnega sklada.

Podani so bili različni datumi za vnos podatkov v sistem AJDA, saj bo to podlaga tako za pripravo predhodne ocene škode kot predhodnega programa odprave posledic naravnih nesreč kot tudi podlaga za črpanje sredstev solidarnostnega sklada. Želja vlade pa je, da začnejo postopki steči čimprej in da se denar čimprej nakaže občinam. Prav tako pa je želja, da ne bi bilo prevelikih odstopanj od prvih do končnih ocen.

Dogovorjeno je bilo, da občine potrebne podatke do 1. 9. 2023 vnesejo v sistem AJDA, in sicer za avgustovska in julijska neurja skupaj. Navodilo, katero bo pripravilo ministrstvo v sodelovanju z URSZR pa bodo združenja občin posredovala občinam v najkrajšem možnem času.

V kolikor bi se ugotovilo, da stanje v sistemu AJDA ni ustrezno se bomo predstavniki združenj in ministrstva ter URSZR ponovno sestali.

                                                  * * *