Subvencioniranje plačila vrtca

Na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje smo naslovili vprašanje občine članice subvencioniranja plačila vrtca za drugega otroka.

Na seji Odbora DZ RS za izobraževanje, ki je potekala 13. 10. 2023, je minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda napovedal, da bo ministrstvo zamrznilo 100-odstotno subvencijo plačila vrtca za drugega vključenega otroka. Tako naj bi bila ta znova le 70-odstotna.
Ministrstvo smo naprosili za informacijo, če to drži.

S strani Ministrstva smo prejeli odgovor:

“Pravica do 100 % sofinanciranja plačil staršev za vrtec za drugega otroka, ki je hkrati vključen v vrtec s starejšim sorojencem in za tretjega oz. vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem, ki se financira iz državnega proračuna, kot to določa četrti odstavek 32. člena Zakona o vrtcih, ostaja v veljavi še naprej v nespremenjenem obsegu.”